facebooktwittermail d

Ärende med tomtgräns tog över fem år

Ärenden med bostadsfastigheter prioriteras före jord och skog hos Lantmäteriet. Det gjorde att en mindre affär för att räta ut gränserna längs en skogsväg tog 5,5 år för lantmäteriet i Sundsvall att handlägga.

Tillsammans med en granne och skogsbolaget SCA bestämde Daniel Bergström, på Nysäter Lantbruk utanför Sundsvall, att bilda mer effektiva och ändamålsenliga skogsskiften. Gränserna gick som kugghjul i varandra på var sin sida om en skogsväg.

– Någon hade en hektar på ovansidan av vägen och någon hade en hektar på nedansidan. För SCA var det samma sak. Alla ville ha raka gränser. Det var bara rent praktiska åtgärder. Vi köpte, sålde och bytte skiften med varandra. För min del handlade det om en affär på kanske tio hektar, säger Daniel Bergström.

Hamnar underst i högen

Men det tog över fem år och tre handläggare på lantmäteriet innan förrättningen var avslutad och ändringarna vunnit laga kraft.

– De flesta tomtärenden görs upp i stadsnära områden och så fort ett sådant ärende dök upp hamnade vi underst i högen igen. Det känns som landsbygden kommer i andra hand. Det är riktigt beklagligt och jag blir väldigt irriterad, säger Daniel Bergström.

Drar ut på tiden

Han har reagerat över den långa handläggningstiden. På den kommunala lantmäterimyndigheten i Sundsvall fick han beskedet att tomträttsärenden alltid har förtur och ska vara handlagda och avklarade på tre månader. När det gäller jord- och skogsfastigheter finns däremot ingen tidsbegränsning. Det gäller både för det statliga och det kommunala Lantmäteriet.

– Det är ett löfte från Sundsvalls kommun att ett ärende som gäller avstyckningar för nybyggnation ska vara handlagda på max 15 veckor, säger Lena Hugosson, biträdande förvaltningschef på Lantmäteriet i Sundsvalls kommun.

Har förtur

I Näringsdepartementets regleringsbrev till det statliga lantmäteriet ska bostadsärenden också uttryckligen prioriteras.

– Ärenden som leder till ökat bostadsbyggande prioriteras sedan ett antal år tillbaka av lantmäteriet. Det är i linje med vad regeringen vill att lantmäteriet ska göra, säger Lars Arell, handläggare på Näringsdepartementet.

I samhällets intresse

De kommunala lantmäterimyndigheterna är självstyrande men även här har man tagit till sig ordningen där bostäder går först.

– Det ligger i hela samhällets intresse att man inte stoppar upp nybyggnationen. Sedan ska ju inte någon förrättning ta så här lång tid. Anledningen är sannolikt att vi har en lång kö av gamla ärenden som vi nu håller på att beta av, säger Lena Hugosson.

LÄS MER: Lantmäteriet: "Inte stolt över kötiderna"