facebooktwittermail

Arealen höstvete slår rekord

Den största arealen höstvete någonsin har såtts i Sverige i år. Framför allt har odlare i två län ökat odlingen jämfört med förra året.

Sven Svensson, Svenssons Maskinstation, sår höstraps direkt i stubben i augusti 2020 med en ombyggd rapidsåmaskin i södra Skåne. Årets höstrapsareal ligger i nivå med förra året och nästan 44 procent av höstrapsodlingen finns i Skåne.
Sven Svensson, Svenssons Maskinstation, sår höstraps direkt i stubben i augusti 2020 med en ombyggd rapidsåmaskin i södra Skåne. Årets höstrapsareal ligger i nivå med förra året och nästan 44 procent av höstrapsodlingen finns i Skåne. FOTO: MALIN EBORN

Den här hösten såddes 457 900 hektar höstvete, vilket är 12 procent mer än motsvarande areal 2019 och 19 procent mer än femårsgenomsnittet, enligt Jordbruksverket. Uppgången har framför allt skett i Västra Götalands och Västmanlands län, där arealerna höstvete är 23 respektive 42 procent större än motsvarande areal förra året.