facebooktwittermail

Arbetsmiljöverket: Svårare med egna regler

De nya krav på värmeanläggningarna som trädde i kraft 1 december 2020 är inte så nya som man kan tro vid en första anblick, enligt Arbetsmiljöverket. Att skapa egna regler för mindre anläggningar hade också varit betydligt svårare, men kan komma på längre sikt.

Det finns många pannor ute på lantbruket och i dess sidonäringar. Här är en större anläggning, som bland annat kan användas inom växthusnäringen.
Det finns många pannor ute på lantbruket och i dess sidonäringar. Här är en större anläggning, som bland annat kan användas inom växthusnäringen. FOTO: STEFAN LINDBLOM/ HELSINGBORGS-BILD

Hur värmeanläggningar av det här slaget ska hanteras är sedan länge fastslaget i användarföreskrifterna (AFS 2002:1 paragraf 13). Redan där ställs det krav på dokumenterade kunskaper. Därför är Arbetsmiljöverkets bedömning att kunskapskravet inte har ändrats, utan bara kontrollen av certifieringen.