facebooktwittermail

Arbetsmiljöpris till Per Brunberg

Lantbrukets arbetsmiljökommittés, LAMK, pris går i år till Per Brunberg, Björketorps gård, Johannishus i Blekinge.

Han får priset för att hans företag har en bra arbetsmiljö och för att han är lyhörd för de anställdas ideer och att de har stora utvecklingsmöjlighet i sitt arbete.

Per Brunberg har tre anställda och driver ekologisk mjölkproduktion med 150 kor och 750 hektar.

Priset, diplom och 30 000 kronor, utdelas av landsbygdsminister Eskil Erlandsson vid LAMK:s arbetsmiljökonferens "Kraftsamling för en säker djurhantering av nötkreatur " på Hamra Gård i Tumba den 9 mars 2011.ATL.nu