facebooktwittermail d

Arbetsmiljön i lantbruket måste bli säkrare

Dödstalen i lantbruket ökar igen. Näringens och statens intresse av en säker arbetsmiljö är mindre än tidigare. SLU satsar på flera sätt, och efterlyser ett större engagemang från sektorns företrädare, skriver professorn i arbetsvetenskap Peter Lundqvist.

Det har varit tio dödsfall i lantbruket hittills under 2015, varav tre barn(!), enligt Föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige. Inga företrädare för sektorn eller berörda myndigheter och politiker verkar bry sig. Vilken annan sektor hade låtit detta passera utan stora rubriker i alla medier?

I en intervju i Sydsvenskan Näringsliv den 21 februari i år fick Skanskas Sveriges vd Pierre Olofsson frågan: ”Vilken är den viktigaste frågan för Skanska Sverige i år?” Han svarade: ”Säkerheten för de anställda.

Nästan varje dag skadar sig någon på våra arbetsplatser. Det är fullständigt oacceptabelt!”

Det går att göra skillnad. När väl sektorns aktörer kraftsamlade med stöd från en tidigare regering och med EU-medel från Landsbygdsprogrammet och genomförde satsningen Säkert Bondförnuft och en mängd andra initiativ sjönk dödstalen. 2013 blev ett historiskt år med inget arbetsrelaterat dödsfall bland Sveriges bönder.

Men när pengar och engagemang har tagit slut stiger dödstalen igen. Kampanjer har ingen långsiktig effekt – särskilt inte när de hela tiden bedrivs som kortvariga projekt, Det var något som vi på SLU varnade Landsbygdsdepartementet för, när det valde att inte längre stötta satsningen.

Vi måste nu ta nya grepp och skapa förutsättningar för långsiktiga lösningar och effekter. Det är inte längre hållbart att professionella lantbruksföretagare fortfarande driver arbetsmiljöfrågor som om det vore någon form av hobbylantbruk.

Arbetsmiljölagstiftningen gäller även lantbrukets arbetsplatser, och det är dags att tydligt separera gårdens funktioner i en bostadsmiljö för familjen och en professionell arbetsplats för vuxna där alla relevanta arbetsmiljöregler tillämpas och följs.

Vid SLU engagerar vi oss nu i flera nya satsningar för att långsiktigt göra lantbruket säkrare:

· Kompetenscentrum Företagsledning (KCF), där vi satsar på att integrera frågor gällande säkerhet och hälsa som en viktig och naturlig del i lantbrukens företagsledning. Vi har stöd av forskning och utbildning och samverkar med sektorns företagare

· Medverkan i framtagande av underlag för certifiering av arbetsvillkor. Här går trädgårdsnäringen i täten tillsammans med livsmedelskedjans aktörer under ledning av Svenskt Sigill. Att integrera krav på god och säker arbetsmiljö i certifieringsarbetet är lovvärt!

Vi är många som bryr oss om lantbrukets framtid, Inte minst vill vi att lantbruket ska vara en attraktiv, säker och utvecklande arbetsplats både för dagens och morgondagens lantbruksverksamma.

Men det är beklagligt att sektorns företrädare inte tar tydlig ställning i dessa viktiga frågor. Är ditt liv mindre värt om du bor och jobbar i lantbruket!?

Peter Lundqvist
Professor i arbetsvetenskap, SLU Alnarp