Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Arbetsliv 31 augusti 2017

  Turbinproblem för vindkraftsjätte

  Vindkraftbolaget Aligera, som handlas på First North, vittnar om en tuff marknad för vindkraft och bolagets utmaningar med Sinovel-turbinerna kvarstår.

  FOTO: Ann Lindén

  ”På mjukvarusidan ser vi flera brister av väsentlig art, vilka antas vara både tidskrävande och kostsamma att komma till rätta med” säger vd Jörgen Bender i delårsrapporten.

  Hittillsvarande investeringar i Sinovel-turbinerna, för att upprätthålla någorlunda stabil produktion, har skett med väsentliga belopp och bolaget ser behov av ytterligare investeringar på mjukvarusidan om 4-10 miljoner kronor under året.

  Aligera har utestående fordringar på försäkringsbolag, om cirka 20 miljoner kronor, för uteblivna ersättningar för skador och produktionsförluster.

  Vidare drabbades Aligera av en ytterst ovanlig skada i den ena Vestas-turbinen i Strömmestad, och turbinen kommer att bli stående i ungefär en månad.

  ”Bolagets arbete med att reducera kostnaderna har intensifierats och konkretiserats, med fokus på att balansera skuldsättningsgraden i förhållande till nuvarande och framtida intäktsnivåer. Även om vi fortsatt är positiva till en expansion av vår produktion, och ser möjligheter i marknaden, så behöver bolaget fortsätta och slutföra arbetet med att reducera kostnaderna”, skriver Jörgen Bender.

  Aligera hade en nettoomsättning på 11,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017. Ebitda-resultatet uppgick till 5,3 miljoner och resultat efter skatt -6,9 miljoner kronor.

  Egen produktion inklusive produktionsgarantier uppgick till 16,8 GWh (16,9).

  Några jämförelsesiffror finns inte för andra kvartalet 2016 då koncernen är relativt nybildad.

  Räntebärande nettoskuld uppgick till 470 miljoner kronor och soliditeten vid periodens slut var 20 procent. Likvida medel uppgick till 20,6 miljoner kronor.

  Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till -1,1 miljoner kronor.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen