Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Arbetsliv 2 januari 2017

  Regeringen vill tillåta drönarkameror

  Drönare med kameror i privat eller kommersiellt bruk ska inte omfattas av kameraövervakningslagen föreslår Justitiedepartementet. Då krävs det inga tillstånd, men däremot måste personuppgiftslagen efterlevas.

   Det ska inte krävas tillstånd att flyga drönare med kameror för privat eller kommersiellt bruk föreslår regeringen.
  Det ska inte krävas tillstånd att flyga drönare med kameror för privat eller kommersiellt bruk föreslår regeringen. FOTO: Mostphotos

  Enligt förslaget från Justitiedepartementet, som skickats ut på remiss, ska kameraövervakningslagen bara gälla fotografering och filmning från drönare om det utförs av en myndighet.

  Därmed skulle privata och kommersiella användare slippa den tillståndsplikt som gäller för kamerautrustade drönare sedan en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i oktober förra året slog fast att de är att betrakta som övervakningskameror.

  Inte laglös

  Användningen av drönarkameror föreslås dock inte bli helt laglös. Personuppgiftslagen måste uppfyllas för att inte enskildas personliga integritet ska kränkas. I det remitterade förslaget används tydlig märkning av vem som äger drönaren, information på marken om verksamheten och att positionsljus används när det är mörkt, som exempel på hur kränkningar kan undvikas. Datainspektionen är tillsynsansvarig myndighet för personuppgiftslagen.

  Regeringen föreslår att lagändringen träder i kraft den första augusti 2017. Samtidigt upphör redan givna tillstånd att gälla. Remissvar på förslaget ska lämnas senast den 13 februari 2017.

  Tidskrävande process

  Att lagen måste ändras efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen är det få som säger emot. Kameraövervakningslagen är inte utformad för att reglera den sortens verksamhet som drönare används för i till exempel jord- och skogsbruket.

  En tillståndsprocess är i sig tids- och kostnadskrävande, och lagen kan sätta villkor för tillståndet som gör det svårt att använda drönarkameror ett effektivt sätt.

  Kan snedvrida konkurrens

  Kameraövervakningslagen gäller inte heller för företag baserade i andra EU-länder, vilket kan snedvrida konkurrensen. Om den föreslagna ändringen vinner samma gehör som motståndet mot det rådande regelverket återstår att se.

  Relaterade artiklar

  Till toppen