Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Arbetsliv 17 januari 2015

  Lägre halter bekämpningsmedel i vatten

  Ogräsmedlet Bentazon är det växtskyddsmedel som fortfarande är godkänt inom jordbruket som oftast förekommer i grundvattnet. Huvudsakligen dominerar dock ämnen som i dag är förbjudna och främst använts utanför jordbruket, visar en rapport från Havs- och vattenmyndigheten.

  Arkivbild.
  Arkivbild.

  36 procent av de undersökta vattenproverna innehöll ett eller flera bekämpningsmedel. Bentazon återfanns i tre procent av grundvattenproverna.

  Orsaken till att förekomsten av medel från jordbruket är låg i grundvattnet antas i rapporten vara utbildning och rådgivning till lantbrukare och en förbättrad hantering av växtskyddsmedel. En större hänsyn till miljöaspekterna tas också när ett medel ska godkännas.

  Totalt sett har andelen grundvattenprover, exklusive vattenverk, med halter av bekämpningsmedel som överstiger gränsvärdet för dricksvattnet minskat från cirka 15 procent under perioden 1987-1994 till 5 procent under perioden 2005-2014.

  Den vanligast förekommande substansen som Havs- och vattenmyndigheten hittade var BAM (2,6 diklorbensamid) som tillsammans med atrazin användes i den numera förbjudna produkten Totex Strö, som användes mot oönskad vegetation på bland annat tomtmark, banvallar och industriområden.

  Ungefär en fjärdedel av allt kommunalt dricksvatten i Sverige kommer från grundvatten, och ungefär två miljoner svenskar får sitt vatten från en enskild brunn.

  Relaterade artiklar

  Till toppen