Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Arbetsliv 6 juli 2011

  Ingen utredning av konkurrensen bland veterinärer

  Trots att Konkurrensverket tycker att konkurrensen inom djurhälsovården funderar dåligt vill verket inte på Föreningen Veterinärer i Sverige till mötes och göra en särskild utredning.

  De privatpraktiserande veterinärerna tycker att Jordbruksverkets distriktsveterinärer sitter på två stolar när de både sysslar med myndighetsutövning och praktik.

  Veterinärer i Sverige har vänt till Konkurrensverket för att få utrett vad i distriktsveterinärernas verksamhet som hör till affärsverksamheten och vad som hör till myndighetsverksamhet.

  Konkurrensverket håller med marknaden för djursjunkvård utmärks av konkurrensproblem och konflikter mellan distriktsveterinärorganisationen och privata veterinärer.

  "Konkurrensverket anser att det är olämpligt att förena affärs- och kundrelationer med myndighetsutövning där kunderna är tillsynsobjekt", skriver verket, som dock inte anser att det är nödvändigt med en särskilt utredning av konkurrensförhållandena utöver den som gjordes 2007.

  Relaterade artiklar

  Till toppen