facebooktwittermail d

Gynna tillväxten och biologisk mångfald mot barkborren

ATL har skrivit om hur skogsbruket kraftsamlar mot barkborrarna, men jag skulle vilja se ett mer proaktivt sätt att arbeta. Vad kan jag praktiskt göra för att skapa en skog som är så biologiskt/ekologiskt stabil som möjligt?

Granbarkborre.
Granbarkborre. FOTO: JOSEFINA SKÖLD/SKOGSSTYRELSEN

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det heter också att gynna den biologiska mångfalden.

Jag utfodrar fåglar i områden där jag har avverkat eller planerar att slutavverka. Jag har satt upp och sätter kontinuerligt upp holkar i anslutning till hyggen men även i växande skog. När jag tar hand om vindfällen gör jag högstubbar (med vinsch ställer jag enkelt upp stubben).

Sist men inte minst gödslar jag alla bestånd där jag bedömer att det förräntar sig. Jag använder mig av de finländska gödslingsrekommendationerna som har ett annat sätt att bedöma skogens gödslingsbehov. Här uppe i Bottenvikens kustlandskap skriker marken efter kväve.

Mats Åhlund, Arnemark, Piteå