facebooktwittermail d

Avverkningsförbud – är det tacken efter 43 år?

Skogsstyrelsens strikta tillämpning av Artskyddsförordningen bör ändras. Regeringen måste agera snabbt annars förlorar skogbruket stora belopp, skriver Göte Carlsson, Unnaryd. 

Nyckelbiotop Gripkärret, Uppland
Ja till välskötta skogar, nej till förordningar som hindrar normalt, omsorgsfullt skogsbruk. FOTO: MATS WILHELM/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

År 1979 köpte vi en skogsfastighet med avverkningsförbud. Sedan dess har vi brukat och vårdat skogarna på bästa sätt. Är tacken för det arbetet under 43 år ett nytt statligt avverkningsförbud på grund av Sveriges tolkning av Artskyddsförordningen?

Det kan låta drastiskt, men när vi köpte Järanäs 1:2 sommaren 1979 rådde avverkningsförbud på fastigheten. Förre ägaren hade avverkat stora arealer skog vilket medförde avverkningsförbud av Skogsvårdsstyrelsen. Eftersom avverkningsförbud följer fastigheten var vår målsättning att få detta hävt. Därför bjöd vi in högsta ledningen för Skogsvårdsstyrelsen. De fick då intrycket att vi på bästa sätt kunde sköta skogen och förbudet hävdes.

Det har också varit kul att jobba med skogen. Att plantera, röja och gallra. Till och med har det varit förnöjsamt att stamkvista och hägna områden mot vilt för att klara av att plantera andra trädslag än gran. Ett arbete som har uppmärksammats med skogsdagar för allmänheten.

Tyvärr är det dock inte längre roligt att vårda skogen som förr. Den svenska övertolkningen av EU:s artskyddsförordning, som meddelades av Skogsstyrelsen för en tid sedan, säger att man inte får störa fågellivet. Det gör att det blir totalt omöjligt att sköta skogen. Inte ens barkborreträd och vindfällen går att hugga och köra ut. Vi har alltså återigen drabbats av ett typ av avverkningsförbud på Järanäs 1:2, trots att fastighetens skötts väl.

Lyckligtvis har regeringen meddelat att Skogsstyrelsens strikta tillämpning av Artskyddsförordningen ska ändras. Det är bara att hoppas att det görs skyndsamt. För om inte systemet ändras beräknar Skogforsk att detta kommer att kosta cirka 5 miljarder kronor per år. Det skulle slå hårt mot skogsägare och skogsindustri.

Bara inom Hallands län drabbas bland annat Storas bruk i Hylte, Deromes såg i Kinnared och Södras såg och bruk i Värö. Från att ha varit ett av de viktigaste skogsländerna i Europa riskerar Sverige att halka ner ordentligt i rang.

Det enda rätta är att återigen samla Skogsstyrelsen och få till en snabb förändring, som vi gjorde 1979 för att häva avverkningsförbudet. Fast skillnaden är nu 2022 att det inte bara gäller Järanäs 1:2 utan samtliga skogsfastigheter i Sverige. Regeringen måste agera snabbt.

Göte Carlsson

Järanäs, Unnaryd