facebooktwittermail d

”Miljöpartiet demonstrerar ointresse”

Mångfalden är viktig inte bara i skogen utan också i debatten.

Kvinna står med ryggen till i Milljöpartiets gröna t-shirt.
Ett saknat inslag på Elmia Wood. FOTO: JOHAN JEPPSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det var märkligt att Miljöpartiet inte var representerat när de politiska partierna debatterade skog och skogsbruk på Elmia Wood.

Övriga riksdagspartier var där och det fanns gott om synpunkter på Miljöpartiets insatser för – eller kanske snarare mot – skogsbruk. Till exempel tyckte John Widegren (M) att Miljöpartiet skulle hållas så långt borta från skogen som möjligt.

Det verkar som om MP själva tyckte att det var bäst att hålla sig borta just i detta sammanhang, där fokus är på skogsbruk och att skogen ska användas, inte bara bevaras. Enligt arrangörerna hade man gjort upprepade försök att få partiet att delta utan att lyckas.

Det hade varit bra om Miljöpartiet hade medverkat. Mångfalden är viktig inte bara i skogen utan också i debatten. Varför inte ta chansen att marknadsföra sin vision av ett hållbart skogbruk?

Eller är det så att bevarandetanken har tagit över fullständigt och man helt vill bortse från att en av Sveriges viktigaste näringar existerar, och frånvaron är ett sätt att manifestera detta?

Då blir det svårt att få fram virke till det av partiet omhuldade trähusbyggandet. Toapapper och hygienprodukter är nödvändiga och används av alla politiska inriktningar.