facebooktwittermail

Fingeravtryck hjälper asken

Räddningen av asken är en kamp mot klockan. Ny lovande teknik kan korta väntetiden avsevärt.

FOTO: PÄR FORNLING

Forskare har de senaste åren arbetat intensivt, och på olika sätt, för att få fram askar som är resistenta mot askskottssjukan. Men arbetet tar tid, och samtidigt fortsätter svampsjukdomen att breda ut sig.

Men ny teknik ger ett visst hopp. Forskare på SLU i Alnarp har tillsammans med forskare på andra universitet tittat på trädets kemiska sammansättning.

Forskare i Sverige, Tyskland, Litauen, Frankrike och Österrike samlade in löv och bark från askar och har analyserat dessa på laboratorium. Med hjälp av reflekterande infrarött ljus kartläggs molekylerna. De bildar ett mönster som skiljer sig åt mellan sjuka och friska träd. Skillnaden analyseras genom en statistisk mätmetod och resultatet blir ett kemiskt fingeravtryck.

LÄS MER Beskärning kan rädda askar

Nästa steg är en handhållen spektrometer som kan användas i fält för att läsa av barken. På så sätt hoppas forskarna få resultatet på fem minuter.

I Sverige där angreppen på askarna pågått i flera år, kan tekniken användas för att selektera fram bra plantor betydligt snabbare än med traditionella urvalsmetoder, enligt ett nyhetsbrev från SLU.

Ett annat sätt att hitta resistenta askar är att kapa grenar från de askar som verkar stå emot askskottssjukan. I ett samarbete med Skogforsk håller SLU på att uppföröka dem. Grenarna ympas på rotstockar av ask och en del av dessa plantor står nu i Alnarps växthus. Men det är ett mödosamt arbete. Avkomman är mer eller mindre känslig för askskottssjukan och det tar tid att odla fram nya generationer träd.

LÄS OCKSÅ 15 miljoner till skogsforskning

LÄS OCKSÅ Sveaskog säljer sina tätortsnära skogar

Askskottsjukan

Askskottsjukan är en dödlig svampsjukdom som förmodligen följde med importerade plantor från östra Asien till Europa. I början av 2000-talet noterades döda grenar på svenska askar. I första hand dör askens skott av svampar som kommer in via bladen. Oftast, men inte alltid, sprider sig svampen vidare in i trädet. År 2010 klassades asken som en rödlistad art. År 2015 uppgraderades den till en akut hotad art.

Asken är inget stort trädslag ur ekonomisk synvinkel men betyder mycket kulturellt och för biologisk mångfald.

Källa: SLU