facebooktwittermail d

Lagring bra val – om du klarar kassaflödet

För att kunna avgöra om en investering i egen lagring blir lönsam behöver du räkna på att du klarar kassaflödet om du väntar med att sälja din spannmål, enligt ATL:s ekonomicoach Elenore Wallin.

Hej!

Jag har en spannmålsgård och min verksamhet har vuxit ganska mycket under senaste åren. Den första gården där jag började som lantbrukare hade en tork- och lagringsanläggning som var anpassad till den areal som brukades vid investeringstillfället. I dag är min brukade areal tre gånger större och jag har bara gjort några mindre utökningar för att öka lagringskapaciteten. Det är svårt att få en enhetlig prisbild av när spannmålen betalar sig bäst vilket gör att jag är ganska kluven till hur jag ska resonera om att bygga ut min lagringskapacitet. Jag har investerat ganska mycket senaste åren vilket gör att jag måste se lönsamhet i investeringen om jag ska kunna lösa det. Är det lönsamt med egen lagring?

/Tobias

Svar:

Det är svårt att svara helt på frågan eftersom det inte finns något generellt svar, utan varje företag måste göra den ekonomiska och praktiska värderingen. Det som är bra att tänka på är att växa i balans vilket inte alltid är så lätt. Det jag menar är att ökar arealen gör också maskinstorlekarna det. Då blir det en högre avverkning vilket gör att även hanteringen från fältet och den efterföljande hanteringen måste följa med i utvecklingen. Det är ofta så att tork- och lagringskapaciteten släpar efter eftersom det är stora fasta kostnader att räkna hem. För att få full effekt av läglighetseffekten i skörden räcker det inte med att lagringen ökar om torkens kapacitet inte är rätt dimensionerad.

Att ha en egen lagringskapacitet för hela skörden ger en stor frihet att välja hur mycket som ska lagras och att bestämma rätt tidpunkt för att sälja till bra pris. I dag följer priset marknaden och det innebär att priset inte alltid är högst sent på säsongen, och då finns det inte behov att lagra ur ett ekonomiskt perspektiv. Även om det följer marknaden är perioden augusti till oktober dock den tidpunkt när priset oftast är lägst under skördeåret. Har du egen lagring kan du välja vilken tidpunkt du ska sälja. Du måste inte sälja allt på hösten till låga priser. Om du inte har egen lagring finns det möjlighet att välja depåavtal eller liknande, men då har du valt vilket företag du ska sälja till redan vid avtalsteckningen.

Vi antar att merpriset är 10 öre per kg varje år om du kan sälja din spannmål vid valfri tidpunkt efter skörd. Har du en lagringskapacitet på 650 ton ger det en ökad intäkt på 65 000 kronor vilket då ska räcka till räntor och avskrivningar för en lagringssilo. Lite förenklat innebär det att det finns utrymme att investera i cirka 1 000 000 kronor.

Kalkylen ser bra ut med ett merpris på 10 öre, men vi har haft flera år när det inte har varit några stora prisförändringar under lagringssäsongen. Det går att göra en ekonomisk kalkyl som ger grönt ljus för investeringen. När vi värderar en investering ur ett ekonomiskt perspektiv får vi inte glömma bort att ökad lagring påverkar likviditeten i företaget. Har du råd att lagra eller behöver du pengarna för att klara kassaflödet under hösten i företaget? Finns likviditeten ger investeringen full effekt på företagets ekonomi.

Gott om lagring och god ekonomi – det ger stor valfrihet i dina affärer.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu