facebooktwittermail d

Är aktiebolag alltid det bästa för mitt företag?

Nu sänks gränsen för lägsta tillåtna aktiekapital i ett aktiebolag. Men det är inte säkert att aktiebolagsformen alltid är det bästa sättet att driva företag, skriver ATLs ekonomicoach.

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när du ska välja mellan aktiebolag eller enskild firma.
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när du ska välja mellan aktiebolag eller enskild firma. FOTO: MOSTPHOTOS

Jag planerar att starta ett företag med entreprenaduppdrag i år. Just nu äger jag inget lantbruk, men det hoppas jag göra inom några år. Många kompisar säger att jag ska driva verksamheten i ett aktiebolag. Jag undrar om jag har förstått rätt: är aktiekapitalet sänkt till 25 000 kronor? Är det alltid en fördel att driva verksamhet i ett aktiebolag?

Niklas

Hej Niklas!

Vi får ofta frågan inom rådgivningen om företaget bör drivas som aktiebolag (AB) eller som enskild firma. Det skulle vara skönt att kunna ge ett kort och enkelt svar. Men det finns flera aspekter att ta hänsyn till när du ska välja vad som fungerar bäst.

Från den 1 januari i år behövs endast 25 000 kronor i aktiekapital för att registrera ett AB, en halvering av det tidigare beloppet. Med lägre kapitalkrav blir det enklare för fler personer att starta aktiebolag.

Det är ju bra när det blir enklare, men vad det innebär i praktiken beror på vilken verksamhet företaget har.

Det är bra att känna till hur det fungerar med aktiekapitalet i ett bolag. Om företaget går med förlust och redovisar negativt resultat minskar det egna kapitalet. En kontrollbalansräkning måste upprättas om det egna bundna kapitalet är mindre än hälften, för att ägarna ska kunna ta ställning till om verksamheten ska fortsätta eller om bolaget ska likvideras.

Det pratas många gånger om att det är mindre risker med ett aktiebolag. Om det skulle gå i konkurs och du inte har pantsatt privat egendom drabbas du inte personligen av konkursen. I aktiebolag som driver verksamhet med stort kapitalbehov kan banken kräva säkerheter som pantbrev och borgen från ägaren. Har du som ägare lämnat säkerhet till aktiebolaget kan det uppstå kostnader för dig i samband med en eventuell konkurs.

Elenore Wallin
Elenore Wallin FOTO: PRIVAT

Ett aktiebolag är en egen juridisk form. Många upplever att det är enklare att skilja företagets ekonomi från den privata om man har ett aktiebolag jämfört med när verksamheten drivs som enskild firma.

I ett aktiebolag blir det tydligt att du tar ut lön även som ägare. I enskild firma blir det i stället eget uttag och det kan vara svårt att se om det är egna eller företagets pengar.

När du även äger en jordbruksfastighet blir det två näringsverksamheter: jordbruksdriften och entreprenaden i ett aktiebolag och jordbruksfastigheten i en enskild firma. De ska bokföras var för sig – det blir mer jobb vid skrivbordet. Det är viktigt att ha verifikationer för alla transaktioner som görs mellan företagen eftersom de är två juridiskt skilda verksamheter.

En annan sak att hålla koll på är finansiering mellan verksamheter. Som ägare kan du låna ut pengar till aktiebolaget, men det kan inte låna ut pengar till dig.

Det finns många fördelar med att driva din entreprenadverksamhet som aktiebolag. Men om jordbruksdrift och en ägd fastighet dominerar verksamheten är min uppfattning att enskild firma är att föredra. Det blir enklare. I alla fall så länge verksamheten inte går med extremt stora vinster – som det finns fler möjligheter att hantera i ett aktiebolag.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet Östergötland

SKICKA IN DIN FRÅGA TILL ATL:S EKONOMICOACH!

Har du funderingar kring ditt företags ekonomi? Mejla din fråga till ekonomicoachen@atl.nu!