facebooktwittermail d

Applådera vår ökade mjölkproduktion

Mjölkinvägningen ökar, när alla månader nu är summerade. Det är ett väntat trendbrott mot tidigare år.

Att det produceras mer mjölk i landet borde också applåderas av många, inte minst politiskt.