facebooktwittermail d

Appen lär dig allt om äpplen

Vad är det egentligen för äppelträd som står i din trädgård? Ja, vet du inte det så kan Nordiska museets Äppelapp hjälpa dig att sortbestämma drygt 300 svenska äpplen.

Nu är det dags att skörda äpplen, men det är inte alltid så lätt att veta vad det egentligen är för sorter som står i trädgården.

Träden kan ha planterats för flera decennier sedan och fastigheten kanske bytt ägare flera gånger.

För att hjälpa äppelplockare att sortbestämma sina äpplen men också för att bevara kunskapen om olika sorter har Nordiska museet utvecklat Äppelappen, somfinns gratis för både iOS och Android.

"Genom att svara på fyra frågor om storlek, färg, form och mognad så kan du få hjälp med att ta reda på vilken sort som finns i din trädgård", säger Robert Ziherl, producent på Nordiska museets avdelning Nya medier i ett pressmeddelande.

Råd om odling

I appen finns också råd om äppelodling, plantering, skötsel, ympning med mera från trädgårdsmästarna på Julita gård i Sörmland, som ägs och drivs av Nordiska museet.

Utvecklingen av Äppelappen är en del av Nordiska museets arbete med att bevara och tillgängliggöra levande samlingar av till exempel kulturväxter för eftervärlden, och på Julita gård i Sörmland finns Sveriges största klonarkiv för äpplen.