facebooktwittermail

App för hjälpsådd under utveckling

Möjligheten att så in nya vallfrön i glesa bestånd har hittills varit en svår balansgång. Ofta är det mer lönsamt att plöja upp marken och börja om från början. Men kanske kan en ny app råda bot på ovissheten.

FOTO: MOSTPHOTOS

Det är i alla fall vad forskare vid norska Nibio hoppas på. Genom att så in nya vallfrön i ett antal glesa bestånd har forskarna fått en ökad förståelse kring när renoveringsmetoden är gångbar och när den inte är det.