facebooktwittermail

AP-fond satsar på jord och skog

Första AP-fonden kommer på sikt att investera mer i exempelvis infrastruktur, jordbruk och skogsmark.

Beslutet har tagits sedan Första AP-fonden, tillsammans med 13 internationella pensionsfonder, ledande klimatforskare och annan expertis, deltagit i en studie om hur klimatförändringar kommer att påverka långsiktiga investerare.

- Slutsatserna i klimatstudien har stärkt fonden i sin övertygelse om nödvändigheten att öka andelen reala tillgångar i portföljen, exempelvis investeringar i fastigheter, jordbruk, skog och infrastruktur, skriver Första AP-fonden i ett pressmeddelande.

Första AP-fonden är en av Sveriges största pensionsförvaltare med placeringar i aktier, obligationer, valuta och alternativa investeringar över hela världen.

Vid utgången av 2010 förvaltade Första AP-fonden tillgångar till ett värde av 218,8 miljarder kronor. ATL.nu