facebooktwittermail d

”Använd mer blånat virke ­– för klimatets skull”

”Vi kommer att få mer blånat virke och för att klara den gröna omställningen ska vi använda våra råvaror så klokt och resurseffektivt som möjligt.” Det skriver Viveka Beckeman, Skogsindustrierna, och Anna Ryberg Ågren, Svenskt Trä, i en debattartikel.

”Blånadssvamparna skadar inte virket mycket mer än kosmetiskt”, skriver Viveka Beckeman (till höger) och Anna Rydberg Ågren. FOTO: SKOGSINDUSTRIERNA

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I takt med att granbarkborrens härjningar i de europeiska skogarna ökar, ökar också mängden blånat virke. Blånaden är en missfärgning som inte påverkar hållfastheten, men trots det ratas ofta detta material i Sverige.

I en situation där vi behöver göra allt vi kan för att värna om vår planet är dumt att rata bra råvaror. Använd mer blånat virke ­– för klimatets skull.

Den fossilfria råvaran från skogen spelar en nyckelroll i den gröna omställningen. Genom att använda virke från hållbart brukade skogar kan vi inte bara bygga fossilfritt. Trä fortsätter dessutom att lagra kol när det används. Att bygga i trä innebär alltså många fördelar i kampen mot klimatförändringarna.

Den torra inledningen av sommaren riskerar att leda till omfattande angrepp från den fruktade granbarkborren. Den förstör inte bara stora mängder skog runt om i Europa. Dessutom ökar risken för att träden och timmerstockarna angrips av svamp, som barkborren sprider, och som ger blå missfärgningar av virket.

Blånadssvamparna skadar dock inte virket mycket mer än kosmetiskt. Angripna områden tar lättare upp fukt, och ska inte användas till fönster, utomhuspaneler, takinbrädningar och liknande. Men det är viktigt att förstå att hållfastheten består trots missfärgningen. Virket fungerar utmärkt till invändiga konstruktioner – som regelväggar, balkar, massivträkonstruktioner och takstolar.

Det är trots allt bara en dryg tiondel av virket i ett trähus som är synligt om man nu inte tycker att den blå färgen är vacker. Eller kanske kan det finnas en poäng med synlig blånad som en medveten del av det estetiska uttrycket?

Hittills har det dock varit svårt att sälja blånat virke i Sverige.

I främst Kina och USA används blånat virke på ett helt annat sätt. Att de har en annan syn och tradition har skapat avsättning för svenskt granbarkborrevirke och idag exporteras virket dit. Den rådande situationen är ett bra exempel på hur invanda föreställningar om virkeskvalitet påverkar resurshushållningen negativt.

Även vana byggare är i många fall ganska obekanta med materialet. Nu måste bygghandel, byggindustri och hemmafixare tänka om och bidra till att utnyttja skogsråvaran bättre.

Visst kan det vara utmanande att ifrågasätta gamla uppfattningar. Men det måste göras. Vi kommer att få mer blånat virke och för att klara den gröna omställningen ska vi använda våra råvaror så klokt och resurseffektivt som möjligt. Fråga gärna efter blånat virke nästa gång du är i bygghandeln!