facebooktwittermail d

Antibiotikan minskar inom EU - Storbritannien undantag

Antibiotikaanvändningen till djur minskade med åtta procent mellan 2011 och 2013 enligt de senaste siffrorna. Men i Storbritannien ökade antibiotikaförsäljningen inom veterinärmedicinen med över 20 procent.

 

Enligt den senaste rapporten från EU-organet EMA, European Medicines Agency, så syns nu en mer ansvarsfull användning av antibiotika inom veterinärmedicinen, rapporterar nyhetsbyrån Agra Europe.

Åtta procent var minskningen mellan 2011 och 2013, men det finns stora skillnader mellan olika länder.

Slovenien minskar mest

Av de 23 länder som har rapporterat in data så har 11 länder minskat försäljningen med än fem procent. Bland dem finns förutom Sverige bland annat Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Den största minskningen, 51 procent, syns i Slovenien.

Storbritannien mot strömmen

I sex länder ökade däremot försäljningen med mer än fem procent. Dessa ä Cypern, Ungern, Irland Polen, Portugal och Storbritannien. I Storbritannien ökade försäljningen med 21 procent. Det är det land med störst ökning i mätningen. Siffrorna visar dock att mellan 2012 och 2013 minskade försäljningen i landet.