facebooktwittermail d

Antibiotikalag på väg i Kalifornien

En lag som förbjuder rutinmässig användning av antibiotika på köttdjur blir den tuffaste i USA.

Kaliforniens lagstiftare har röstat för en lag som gör lantbrukare straffbara om de använder antibiotika utan recept utskrivet för att djuren är, eller löper risk att bli, sjuka.

Nu saknas bara delstatsguvernören Jerry Browns underskrift, något som väntas ske inom några veckor. Guvernören har jobbat med det liggande lagförslaget, och tidigare sänkt ett förslag som han ansåg inte gick tillräckligt långt.

Går allt som väntat så kommer Kalifornien från och med 2018 att ha den skarpaste lagen i USA när det gäller antibiotikaanvändning till lantbrukets djur, enligt konsumentorganisationen Consumers Union.

Lagen lämnar utrymme för förebyggande användning av antibiotika, men då måste det vara för att ge skydd mot en specifik sjukdom, inte för att ge allmänt smittskydd. Användning för att få djuren att gå upp i vikt tillåts inte. Lagen binder också veterinärer att inte skriva ut antibiotika i onödan.