facebooktwittermail d

Antibiotikalag antagen i Kalifornien

Kaliforniens bönder ska inte längre kunna ge antibiotika rutinmässigt till sina djur.

Med Kaliforniens guvernör Jerry Browns signatur kan lagen som begränsar antibiotikaanvändningen i delstatens jordbruk träda i kraft 2018, rapporterar Bloomberg Business.

Måste ha recept

Om drygt två år måste lantbrukare ha recept för antibiotika, och veterinärer får bara skriva ut recept om djuren är, eller riskerar att bli, sjuka.

Medicinering får användas i förebyggande syfte, men bara om det finns ett specifikt smittohot, inte för brett smittskydd.