facebooktwittermail d

Antibiotika och matsvinn Buchts prio vid toppmöte

Hallå där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som deltar i OECD:s pågående jordbruksministermötet i Paris.

Vad är ett jordbruksministermöte i OECD bra för?

- Det är inte något som sker ofta, det är vart sjätte år. Det är viktigt att vi finns med där, OECD har ett mycket stort genomslag. Det som kommer fram där påverkar.

Vad bidrar då Sverige, och du med?

- Bland annat kommer man att anta en gemensam deklaration. Vi har gjort inspel och jobbat hårt för att få in en bra skrivning om att vi måste minska antibiotikaanvändandet. Det var viktigt att vi fått in det, det är inte ett helt naturligt synsätt hos alla länder.

Vad hoppas du få med dig hem?

- Jag kommer att prata om handel, det är ett viktigt för ett frihandelsvänligt land som Sverige. USA:s jordbruksminister kommer att vara där, TTIP är en viktig fråga. Ny teknik, innovation och utbyte av erfarenheter och kunskap mellan länder är jätteviktigt för att vi ska klara av den globala utmaning som det är att ta fram livsmedel för en världsbefolkning som ökar med ungefär 240 000 varje dygn. Det finns ett jordklot och det måste vara en hållbar produktion. Matsvinn är kanske inte så stort i Sverige, men globalt är det en jättestor fråga.

Men vid ett sådant här möte förbinder sig ingen att göra något?

- Inte mer än att om man skriver under en deklaration så förbinder man sig att jobba i den riktningen. Sverige har lyft antibiotikafrågan i massor av år, och vi har stått nästan ensamma med en stormvind emot oss, men nu har vi en bris med oss. Nu känns det att fler och fler länder inser vikten av det här. Och jag tänker inte försitta chansen att tala ytterligare om det här när jag har en så här stor samling.