facebooktwittermail d

Allt färre sysselsatta inom jordbruket

Antalet sysselsatta inom jordbruket blir både allt färre och allt äldre, enligt ny statistik från Jordbruksverket. Sedan 2016 års undersökning har antalet sysselsatta minskat med 3 procent.

Skördetröska på åker.
Statistiken visar att andelen kvinnor som är sysselsatta inom jordbruken är 43 procent, en ökning med drygt 1 procent sedan 2016 (arkivbild). FOTO: TADEUSZ RAWA

Under 2020 var antalet sysselsatta i jordbruket 166 300 personer, vilket är en minskning med 3 procent sedan 2016 års undersökning och minus 7 procent sedan 2010.

Statistiken visar att andelen kvinnor som är sysselsatta inom jordbruken är 43 procent, en ökning med drygt 1 procent sedan 2016.

– Det är glädjande att andelen kvinnor inom lantbruket ökar. Att sysselsättningsgraden över tid minskat är väl känt, så att det har fortsatt är ingen överraskning. De stora förklaringarna ligger i modernisering och effektivisering. Digitaliseringen är en realitet i hela samhället och där är lantbruket inget undantag, säger Lena Andersson, sektionsansvarig för lantbruk på Gröna arbetsgivare.

Lena Andersson, sektionsansvarig för lantbruk på Gröna arbetsgivare.
Lena Andersson, sektionsansvarig för lantbruk på Gröna arbetsgivare. FOTO: ERIK THOR

Men det faktiska antalet kvinnor har ändå minskat med 800 personer mellan de båda mätningarna. Att andelen kvinnor ändå ökar beror på att de yngre ålderskullarna har en högre andel kvinnor inom lantbruket än de äldre årskullarna.

Fler blir äldre

När det gäller enskilda företag var 37 procent av företagarna under 2020 äldre än 65 år. Vid mätningen 2016 låg motsvarande siffra 34 procent. 

Flest sysselsatta jordbrukare finns i Västra Götalands län och Skåne län.

LÄS OCKSÅ:

Andelen kvinnliga lantbrukare ökar

Jordbruksföretagen blir allt färre

Om statistiken:

Uppgifterna om sysselsättning i jordbruket är ett resultat från Strukturundersökningen som genomfördes 2020. Under första halvåret 2021 publiceras löpande resultat från undersökningen. 

Strukturundersökningen genomförs var tredje eller fjärde år, inte bara i Sverige utan var tionde år även i resten av världen utifrån en överenskommelse i FAO, FN:s organ för jordbruksfrågor.

Källa: Jordbruksverket