facebooktwittermail d

Fortsatt ökning för traktor B

Även om nyregistreringen av jordbrukstraktorer minskade under förra året, ökade antalet som registreras som den snabbare typen, .