facebooktwittermail d

Antalet nyregistrerade tunga lastbilar ökar

Antalet nyregistrerade tunga lastbilar ökade med nästan 25 procent i oktober.