facebooktwittermail

Antalet lantbruksföretag minskar i inlandet

Åkerarealen och betesmarken minskar mer i inlandet än i kustkommunerna i Västerbotten. Och fler jordbruksföretag har försvunnit.

– Det krävs många ben att stå på i dag, säger Helene Skogqvist på Hushållningssällskapet.

Helene Skogqvist, rådgivare vid Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.
Helene Skogqvist, rådgivare vid Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. FOTO: LENNART JÖNSSON

I Västerbottens inland har jordbruket mest varit inriktat på djurhållning. Två tredjedelar av betesmarken i regionen finns i inlandskommunerna, medan bara en fjärdedel av åkerarealen finns där.