facebooktwittermail d

Anställda kan tvingas gå från Norrmejerier

Norrmejeriers nya strategi för att stärka böndernas mjölkpris kan få konsekvenser för bolagets anställda.

– Det finns risk att det kommer att medföra personalminskningar, säger Norrmejeriers vd till ATL.

En ny organisation gör att anställda kan tvingas lämna Norrmejerier.
En ny organisation gör att anställda kan tvingas lämna Norrmejerier. FOTO: JAN LINDMARK

För att säkerställa betalningsförmågan till medlemmarna har Norrmejerier arbetat fram en ny strategi för tiden fram till 2030.

Enligt den nya strategin ska Norrmejerier prioritera sin Västerbottensost både nationellt och internationellt. Samtidigt ska varumärket Norrmejerier prioriteras lokalt.

– Det innebär ju samtidigt att vi inte kommer att kunna satsa lika mycket på övriga varumärken, det vill säga Gainomax, Verum och Fjällfil, säger Norrmejeriers vd Anders Fredriksson.

Finns det några planer på att sälja till exempel Gainomax?

– Nej, det finns i nuläget inga planer på att sälja något varumärke.

Minskat mjölkdrickande

Det är förändrade konsumtionsmönster som ligger bakom den nya strategin, enligt Norrmejerier. Bland annat har mjölk som måltidsdryck fortsatt att minska de senaste åren.

Men exakt vilka produkter som kommer att strykas ur produktionen är enligt Anders Fredriksson för tidigt att säga. Fokus nu är att sätta en ny organisation, som sedan kan fatta specifika beslut om produkterna, berättar han.

Norrmejeriers vd Anders Fredriksson.
Norrmejeriers vd Anders Fredriksson. FOTO: JAN LINDMARK

ATL har tidigare granskat kostnaderna i Norrmejerier och att lönerna per anställd ökat. När Anders Fredriksson tillträdde som VD utökades också företagets ledningsgrupp och av den senaste årsredovisningen framgick att kostnaderna för styrelse och VD fortsatt att öka. Men hur den nya organisationen kommer att se ut är också för tidigt att säga, enligt Anders Fredriksson.

– Omorganisationen ska följa lagar och regler och ha sin gång med facket, men det är mitt mål att ha den nya organisationen på plats den första december, säger han.