facebooktwittermail d

Anställda har slutat efter missnöje

Även anställda är missnöjda med hur företaget styrs och de är också kritiska till den nya prismodellen. ATL har pratat med flera anställda som har valt att lämna Ludvig & Co.