facebooktwittermail d

Ansökte om förtur för att hinna före lagändringen

Genom att ansöka om prioritering hos Lantmäteriet för nybyggnation skyndade den närstående till en större skogsägare på sitt ärende för att hinna föra över skogsmark till bolag innan lagen ändrades. 

Några bostäder byggdes aldrig.