facebooktwittermail d

Ansökan om skattebefrielse för biodrivmedel maskas

Anmälan om att få förlänga skattebefrielsen för biodrivmedel lämnades in den 12 augusti. Hur regeringen resonerat för att övertyga EU-kommissionen vill man inte göra känt.

Frågan om fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel ligger nu hos EU-kommissionen.
Frågan om fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel ligger nu hos EU-kommissionen. FOTO: SARA JOHANSSON

Vid årsskiftet går den gällande skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel ut. I mitten av augusti lämnade regeringen in en anmälan om att få förlänga skattebefrielsen med ett år till EU-kommissionen. Skattelättnaderna betraktas som statsstöd, och kräver därför EU-kommissionens välsignelse. Som ATL tidigare rapporterat skickades en så kallad pre-notifiering in i april och sedan dess har regeringen och EU-kommissionen haft en dialog om ärendet.

Maskade svar

Vilka frågor EU-kommissionen ställt, regeringens svar på dem och hur den slutgiltiga anmälan formulerats för att övertyga kommissionen vet vi dock inte. ATL har fått ut handlingar där EU-kommissionens specifika frågor om skattebefrielsen besvaras, men både frågor och svar är maskade, med hänvisning till sekretess. Själva anmälan, som är i formulärform med förtryckta frågor, har också lämnats ut, men även för den är i stort sett alla svar där argumenten för stödet redovisas maskade. Vi vet därför till exempel inte hur Näringsdepartementet svarat på frågor om hur livsmedelsbaserade biodrivmedel ska hanteras.

Avgörs senast i oktober

EU-kommissionen har två månader på sig att reagera på anmälan. Som ATL tidigare skrivit har branschen varit kritisk till att det i bästa fall bara handlar om en ettårig förlängning, men regeringens bedömning har varit att en ansökan om en längre period definitivt skulle få nej. På Finansdepartementet hoppas man att pågående EU-processer, som en översyn av regelverket kring statsstöd och den gröna given, ska leda till en ändring i den rådande negativa inställningen till grödbaserade biodrivmedel. Då kan det vara värt att göra en ansökan om ytterligare förlängning.