facebooktwittermail

Anrikt mejeriföretag mjölkat av redare

Med förluster på över hundra miljoner svenska kronor borde det holländska mejeriföretaget Lyempf försättas i konkurs. Tyvärr har ägaren, en grekisk redare, inte bara stuckit med pengarna.

Han har också tagit med sig de handlingar som krävs för att tingsrätten i Zwolle ska kunna försätta företaget i konkurs.

Tekniska problem


Lyempf startades i Kampen i norra Holland 1903. I modern tid har företaget bland annat ingått i stora koncerner som Wessanen och Nutricia/Danone. Men under det nya seklet kan verksamheten bäst beskrivas med det holländska uttrycket "låter det för bra, så är det för bra".

2004 försökte nya ägare utmana etablerade mejerijättar som Friesland Foods och Lerdammer genom att erbjuda bönder som levererade mjölk ett par cent mer per liter.

2009 ledde tekniska problem till att Lyempf inte kunde hålla kvaliteten på mjölkpulver till krävande kunder som Nutricia. Lyempf hänvisades till en osäker spotmarknad.

Verksamheten sinade


2010 dök den grekiska redaren John Karageorgis upp. Han äger Gramen Shipping. Via sitt företag Carnell Development med säte i Monrovia i Liberia skulle bönderna i norra Holland få betalt för sin mjölk. I stället mjölkades de av John Karageorgis.

Skulderna uppges nu ligga på minst tolv miljoner euro. Aktiekapitalet är 5,2 miljoner euro. Den 25 mars sinade mjölken och maskinerna stannade.

Sedan dess är det inte fråga om om, utan när, Lyempf ska försättas i konkurs. Sedan den 7 februari i år är det liberianska företaget ensam ägare. Det är ett tomt skal. Mark och fastigheter ingår inte.

Rykten om konkurs


Nyligen hävdade holländsk press att Carnell Development skulle lämna in konkursansökan. I en kommentar i lokaltidningen De Stentor läcker någon ett brev från direktören till de anställda som handlar om (möjlig) konkurs:

"Fastän detta är vad som faktiskt anges från Grekland, saknas hittills de nödvändiga handlingar som gör det möjligt att begära konkurs. Först när dessa handlingar dyker upp kan man begära företaget i konkurs."

Bedömare tror trots allt på Lyempf. Det finns intressenter så snart skuldberget elimineras. Men när?

- Vi kan bara säga att Lyempf inte är försatt i konkurs, meddelar pressavdelningen på tingsrätten i Zwolle.Ewa Wildmark