facebooktwittermail d

Anpassad skötsel nytt krav från FSC

FSC:s nya skogsbruksstandard ska vara både enklare och tydligare. Men den innehåller också krav på utökade avsättningar för andra värden än virkesproduktion.