facebooktwittermail d

Ännu mer fokus på företagandet

Efter en lång period med ständigt ökande antal medlemmar gick LRF i år till stämma med färre medlemmar än tidigare år. Den förändrade modellen för medlemsavgifterna har varit en av anledningarna till ett tapp på 13 procent på ett år.

FOTO: DAN BIRGERSSON

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Att förändringen i medlemsavgiften innebar att det inte längre skulle finnas medlemmar som kostade mer än de bidrog med säger en hel del om hur märklig den intensiva jakten på att bli större och större hade varit. Större men svagare blev resultatet, och moderniseringen var nödvändig.

Däremot finns det en oro bland förtroendevalda och medlemmar över LRF:s ekonomi. Av de tre benen dotterbolagen, kapitalförvaltningen och medlemsavgifterna har ofta finanserna stärkt ekonomin avsevärt.

Det fungerar bra när börsen går bra. Större delen av fjolåret och även i år har bidraget därifrån varit mer måttligt.

Av stödbenen dotterbolagen är LRF Konsult just nu starkast medan LRF Media går igenom en kraftig bantning och borde komma på fötter. Ljuset faller nu på by:gruppen med konferensanläggningen Sånga-Säby, restaurang och kafé i Stockholm.

Verksamheten gick 2015 med flera miljoner i förlust. VD Anders Källström gav i sitt stämmotal klart besked om att någon försäljning av Sånga-Säby inte är aktuell. Det förtar inte behovet av översyn av verksamheten.

By:-konceptet var tänkt att lyfta fram svenska livsmedel och bli ett varumärke som kunde användas brett i marknadsföringen. Så här det inte blivit (än), däremot har verkligheten utanför by gått snabbare än väntat och svenskt har profilerats väl ändå. Kan det vara dags för en ny by-roll?

Konsekvensen av bristen på riktiga kassakor är att medlemmarna och deras vilja att betala blir allt viktigare för LRF:s ekonomi och då blir det ännu viktigare att leverera nytta och fokusera både på sitt eget och medlemmarnas företagande.

LRF har ambitionen att bli en bättre näringslivsorganisation som ska företräda landsbygdens företagare på ett bättre sätt. Det låter bra. Ett exempel på framsteg är att LRF nu lyfter fram ägandefrågorna på ett mer konkret sätt. Man har gått från luftiga resonemang om att äganderätten är viktig till att anställa fler kompetenta människor som behärskar området.

Det finns också en poäng i att man i detta fall har spridit kompetensen inom organisationen över landet. Det borde vara en viktig princip för LRF att fortsätta med.

Ägandefrågorna är oerhört viktiga. Men det finns fler. För en näringslivsorganisation som LRF vill vara är också forsknings- och utbildningsfrågor väsentliga att driva framåt.

Staten bryr sig inte särkskilt mycket, och ingen annan heller. Därför borde LRF nu växla upp och lägga samma kraft på detta område som man har gjort på äganderätten. Det vore värdigt en företagarorganisation.