facebooktwittermail

Ännu ingen lösning för Norske Skog

Det blev ingen ny finansieringslösning för skuldtyngda Norske Skog under den gångna veckan. Nu förlängs fristen för det konkurshotade företaget igen.

Lars Sperre tillträdde som vd för Norske Skog i våras, detta sedan tidigare vd Sven Ombudstvedt avgått.
Lars Sperre tillträdde som vd för Norske Skog i våras, detta sedan tidigare vd Sven Ombudstvedt avgått.

Det blev ingen ny finansieringslösning för Norske Skog under veckan. Företaget har problem att betala sina skulder för tidigare förvärv, och det finns risk för konkurs. Efter att ha fått förlängd frist flera gånger var det sagt att en ny plan skulle presenteras i onsdags. Men strax före midnatt meddelade företaget att fristen skjuts fram ytterligare.

LÄS MER: 543 miljoner back för Norske skog

Ska utvärderas

Orsaken uppgavs vara att Norske Skog vid den extra bolagsstämman i veckan förväntades få flera nya styrelseledamöter, och att dessa behövde tid på sig att sätta sig in i finansieringsplanen. Till tidningen Norsk Skogsbruk säger Lars Sperre, Norske Skogs koncernchef, att det nya förslaget ska utvärderas till den 1 september.

Vid den extra bolagsstämman valdes investeraren och storskogsägaren Christen Svenaas till ny styrelseordförande. Efter stora aktieköp seglade Svenaas under förra veckan oväntat upp som Norske Skogs största aktieägare med 13 procent av aktierna.

LÄS MER: Förlängd frist för konkurshotat skogsbolag

Största skogsföretaget

Norska Skog är Norges största skogsföretag, och driver två av landets tre kvarvarande större cellulosaindustrier. Konkurs och nedläggning skulle få mycket stora effekter för hela den norska skogsnäringen, och det har även spekulerats i effekterna för Sverige. En nedläggning av fabrikerna i Halden, nära den svenska gränsen mot Bohuslän och Dalsland, samt i Skogn, norr om Trondheim, kan innebära ökad tillgång på massaved i Sverige, till exempel till SCAs utbyggnad av Östrand. Det skulle i sin tur kunna grusa förhoppningar om stabila leveranser och bättre priser på svensk massaved, kanske framför allt i Mellansverige.

Driften går med vinst

Men en konkurs för Norske Skog behöver inte innebära nedläggning av de norska verksamheterna, där driften går med vinst. Företagets betydelse för norsk skogsnäring gör att det pratats om statliga räddningsplaner, och norska skogsägarföreningen Viken Skog säger sig också ha en räddningsaktion klar.

Norske Skog

Omsättning 2016: 12 miljarder NOK

Driftsresultat Q2 2017, exklusive räntor och avskrivningar: 190 miljoner NOK

Resultat före skatt Q2 2017: Minus 543 miljoner NOK

Eget kapital Q2 2017: Minus 558 miljoner NOK

Räntebärande skulder Q2 2017: 6,6 miljarder NOK

Börsvärde: cirka 270 miljoner NOK

Av de 26 senaste kvartalen har Norske Skog visat vinst sex gånger och haft en samlad förlust på knappt 12 miljarder NOK.

Källa: Norske Skog och Dagens Næringsliv