facebooktwittermail d

Ännu ingen brist på gödsel – men lagren krymper

Det finns fortfarande behov av gödsel till vårbruket. Lagren krymper hos leverantörerna och för den som beställer gödningen nu är sortvalet begränsat.

Samtidigt uppges efterfrågan från lantbruket ha minskat.