facebooktwittermail d

Ännu ett fall av mjältbrand i Omberg

Mjältbrand har nu konstaterats på två gårdar i samma område vid Omberg i Östergötland. Det nya fallet rör en ko som betat några kilometer från det första smittstället.

FOTO: MOSTPHOTOS

Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och Statens veterinärmedicinska anstalt arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg.

– Vi arbetar med smittsäkring och sanering på de båda gårdarna, säger Katharina Gielen, veterinär och chef på Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa.

Nytt provsvar

Jordbruksverket fick provsvaret sent under fredagskvällen. Katharina Gielen berättar att det är ett djur som dött på betet och legat länge i området i Omberg intill Vättern.

– Att döma av kadavret har det legat där länge. Det är en ko från en annan gård. De här korna betar på extensiva marker och det är inte alltid lätt att ha hundra procent koll på dem, säger hon.

Tänka bredare

Tillsammans med andra myndigheter håller nu Jordbruksverket på att försöka spåra smittkällan. Än så länge har de inte hittat den och det nya mjältbrandsfallet gör att de måste tänka bredare berättar Katharina Gielen.

– Det rör sig om två fall med lite avstånd från varandra. Detta gör att komplexiteten i spårningen av smittkällan ökar. Vi måste nu bredda oss och även titta på viltet i området, inte bara nötkreatur och tamdjur, säger hon.

– Vi ska även ta kontakt med lokala jaktansvariga, säger hon.

Mycket motståndskraftig

Mjältbrandsbakterien är en mycket motståndskraftig bakterie som kan finnas kvar länge i marken. Det visade sig bland annat under det senaste fallet av mjältbrand i Örebro 2011 där djuren hade grävts ned.

– Bakterien är väldigt motståndskraftig och kan finnas kvar i 50 år i marken eller längre om förhållandena på platsen är gynnsamma, säger Katharina Gielen.

Betesmarkerna avspärrade

Myndigheterna har spärrat av de smittade betesmarkerna på Omberg samt de områden på gårdarna som utsatts för smitta. Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de spärrade områdena för att minimera smittrisken och för att inte störa saneringsarbetet.

Inte oväntat

Gunilla Hallgren på Statens veterinärmedicinska anstalt säger i ett uttalande för Jordbruksverket att erfarenheter från utlandet visar att risken för nya utbrott ökar hos djur i närområdet kring ett utbrott, så detta var inte helt oväntat.

Rapportera eventuella döda djur i området:

E-post till idisslaregris@jordbruksverket.se eller under kontorstid på telefonnummer 0771-223 223. Lantbrukare vänder sig som vanligt till sin veterinär vid misstanke om sjukdom i besättningen.