facebooktwittermail d

Fårdödaren slog till i ladugården

Förra veckan blev fårägaren Dag Karlsson av med en tacka, natten till söndagen kom lodjuret tillbaka. Fyra får och ett lamm miste livet.

Lodjur som fångats på bild av övervakningskameror vid ett slaget får i Hyssnatrakten.
Lodjur som fångats på bild av övervakningskameror vid ett slaget får i Hyssnatrakten. FOTO: LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALAND

Länsstyrelsen har redan tidigare beviljat skyddsjakt på lodjuret fem gånger, utan resultat.

I sitt senaste angrepp gick lodjuret in i ladugården och dödade tre tackor. En tacka och ett lamm blev så illa skadade att de fick avlivas.

– Det var chockartat att komma in i ladugården i morse. Man blir ju nedstämd, berättar fårägaren Dag Karlsson för Borås Tidning.

Nu har han bara två får kvar.

Samma djur

Fårbesättningar i området kring Mark, Borås, Härryda och Bollebygd har under det senaste året härjats av ett lodjur som fått smak för får. På senaste tiden har lodjuret börjat gå in i ladugårdar vilket är ovanligt. Av cirka 40 attacker tror man att detta djur står för de allra flesta, men det kan eventuellt röra sig om två djur.

Angreppen och sättet att äta av bytet är ovanligt och väldigt karaktäristiskt. Det är därför man tror att det med största sannolikhet är samma djur, men det i vissa av fallen finns avvikelser.

– När jag varit ute och besiktigat rovdjursangreppen har jag ibland sett olikheter i beteendet. Det kan därför röra sig om fler än ett djur. Av vad vi sett hittills på de få bilder vi har, så rör det sig om en äldre hane. Det är ett stort och vuxet djur, säger Bertil Andersson, besiktningsman för Länsstyrelsen.

Det är i natthagarna som djuren ofta har möjlighet att gå in under tak och det är i den typen av öppna ladugårdar lodjuret slagit till.

– Lodjuret vill jaga får, och den här tiden på året står fåren ofta inne under natten, säger Bertil Andersson.

Många får

Han berättar att det i det område där angreppen skett är mycket gott om fårbesättningar och även väldigt många lodjur på liten yta.

– Det är ovanligt att lodjur tar får, men just här möter lodjuren får väldigt ofta och tyvärr uppstår det ibland situationer som gör att de börjar jaga får och sedan fortsätter med det beteendet, säger han.

Det är oftast ensamma lodjur man sett som fått smak för tamdjur, men man hade under en period problem med en hona som jagade i ett hjorthägn med sina två ungar.

– Den ena ungen sköts vid en skyddsjakt, sedan såg man inte till honan i hägnet något mer, hon ändrade helt sitt beteende, säger Bertil Andersson.

Kameraövervakning

Länsstyrelsen har sedan tidigare bilder på djuret när det återkommer för att äta mer av ett byte och nu har man åter igen satt upp kameror vid ett av de döda fåren.

Fem beslut om skyddsjakt har tagits för just detta djur, men hittills har man inte lyckats skjuta djuret.

Skyddsjakt

På söndagen togs återigen omgående muntligt beslut om skyddsjakt. Under natten till måndagen har man suttit vakt vid det döda fåret för att om möjligt fälla fårdödaren.

– Vi fick inte tag på det den här gången heller. Deras beteende är att komma tillbaka till bytet och äta mer, men det kom inget lodjur över huvud taget. Vi tror att det är en äldre erfaren herre, de brukar vara väldigt försiktiga, säger Bertil Andersson, besiktningsman på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Nu under dagen ska ett skriftligt tillstånd utfärdas och det är ännu inte klart hur länge skyddsjakten kommer att pågå. Beslutet är mycket restriktivt och man får endast spåra djur som utgår från fårhagar där tamdjur har rivits.

Få fäller tamdjur

– Det är ett litet antal lodjur som får smak för tamdjur, de allra flesta äter rådjur, harar och andra vilda bytesdjur. Det är därför viktigt att vi får tag på just de djuren som orsakar så mycket sorg och frustration. De ger dessutom lodjuren dåligt rykte, säger Anita Bergstedt, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Anita Bergstedt berättar att lodjur tydligt skiljer sig från vargen, då de ofta rör sig kring byggnader och gärna går in och tittar i garage, uthus och på verandor när de är säkra på att inga människor är där.

– De är verkligen kattdjur, när man ska fånga lodjur kan man använda till exempel en fjäder, de är så nyfikna att de kommer fram för att titta och leka, säger hon.

Effektiv licensjakt

Under årets licensjakt beviljades jakt på 8 lodjur i ett mycket begränsat område där tamdjur angripits. Man hade stora förhoppningar om att fälla djuret, men på mycket kort tid fälldes alla åtta.

På grund av en extremt effektiv jakt, fälldes 3 djur inom samma halvtimme, vilket gjorde att man sköt ett extra djur utanför tillståndet innan jakten hann avblåsas.

Efter att jakten avslutats, hittades ett lodjur i ett träd och jägaren var övertygad om man hittat tamdjursdödaren.

Beslut om skyddsjakt togs omgående och djuret fälldes, men så fort man såg djuret på marken visade det sig att man skjutit fel djur igen.