Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med Timac Agro

  Vallskördens storlek beror på vallens täthet

  En svagt utvecklad vall med ett glest bestånd har ingen chans att leverera en toppskörd. För att inte tappa skörd är målet att alltid ha en så tät vall som möjligt.

   Timac Agro erbjuder även rådgivning som hjälper lantbrukare att maximera sin ekonomiska avkastning.
  Timac Agro erbjuder även rådgivning som hjälper lantbrukare att maximera sin ekonomiska avkastning.

  Många fick under den gångna sommaren erfara vad ett svagt bestånd med klena plantor i kombination med lite vatten gör med vallskörden. De som i våras drev på beståndet med biostimulering kunde skörda en betydligt större mängd vall än fält som fått traditionell gödsling. Detta bekräftades för andra året i följd i officiella försök och i praktiken ute på gårdar över hela landet.

  Under 2017 och 2018 har Hushållningssällskapet testat olika svavelgödslingsstrategier i vall på tre olika försöksplatser i Sverige: i trakterna av Länghem, i Husqvarna och i Örebro. Försöken omfattade en serie i blandvall med sju olika försöksled och tre skördar. Alla led gavs samma mängd kväve och skördades vid samma tidpunkt på varje försöksplats.

  Högst totalskörd och bäst netto

  I snitt på alla försöksplatser och tre skördar gav Sulfammo från Timac Agro högst totalskörd med bibehållet energiinnehåll under både 2017 och det svåra vallåret 2018. Merskörden jämfört med en traditionell gödslingsstrategi var 310 kg ts/ha vilket omräknat i ECM gav ett netto efter behandling på 761 kr/ha.

  Plantans större rotsystem i kombination med en ökad bestockning är förklaringen till den högre skörden. Sulfammo tillför kvävet mer kontinuerligt vilket gör att upptaget ökar och omvandlingen till protein underlättas samtidigt som risken för kväveförluster minskar. Under försöken 2017 observerades en ökning i proteinhalt medan råproteinhalterna var oförändrade under försöksåret 2018, förmodligen till följd av torkan.

  – Eftersom Sulfammo hjälper plantan att ombilda nitrat till ammonium och så småningom till protein minimeras också risken för höga nitrathalter i ensilaget. Höga nitrathalter kan skapa hälsostörningar hos idisslare, säger Erika Nyström, regionchef hos Timac Agro.

   Utvecklingen av Timac Agros produkter lutar sig mot de senaste rönen.
  Utvecklingen av Timac Agros produkter lutar sig mot de senaste rönen.

  Ingen vallskörd utan en god etablering

  Sulfammo som innehåller biostimulering i kombination med kväve, rekommenderas som förstagiva till vallen så tidigt som möjligt på våren.

  – Jag har använt Sulfammo i kombination med flytgödsel på vall och höstvete i ett par år nu och jag är mycket nöjd med både mängd och kvalitet, säger Christer Alexis, Styvinge Gård.

   Biostimulering förbättrar effektiviteten hos växtens metabolism för att öka avkastning och kvalitet.
  Biostimulering förbättrar effektiviteten hos växtens metabolism för att öka avkastning och kvalitet.

  Även etableringen av nya vallar blir bättre genom biostimulering vid etablering. Detta kan göras både med ren biostimulering eller i kombination med NPK från Timac Agro. Etableringen av vallen är nyckeln till bra vallskördar och borde läggas större fokus på.

  – Genom att göra rätt från början slipper man både ökade kostnader med omsådder och minimerar riskerna för en dålig skörd året därpå, säger Stefan Atterwall, VD på Timac Agro.

  Läs mer om produkterna från Timac Agro på www.timac.se

  Till toppen