Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med Timac Agro

  Timac Agro är unika på den svenska marknaden

  Genom att erbjuda unika produkter i ett nära samarbete med kunden på gårdsnivå ska Timac Agro lyckas med sin satsning i Sverige.

  FOTO: PHOTO : EMMANUEL PAIN / ROULLIE

  – Vi vet att det finns ett stort intresse för Timac Agros idéer och nu kan vi visa både på gård och i försök att det fungerar även i Sverige, säger vd Stefan Atterwall.

  Mycket fokus i växtodlingen ligger på sortval, kvävestrategier och växtskydd för att öka lönsamheten på gården. Timac Agro vill bredda diskussionen genom att även sätta fokus på etableringen av grödan och nå det optimala beståndet för att maximera avkastningen.

  Läs mer om Timac Agro här 

  Satsning på svenska fältförsök

  Under det senaste året har företaget lagt stor vikt vid att välja ut just de produkter som passar för svenskt klimat och att lägga ut dem i oberoende fältförsök. Från 2017 finns nu försök i höstvete, höstraps, potatis och vall.

  – Tillgång till oberoende försöksresultat är en viktig del i detta arbete. För även om det finns digra försöksresultat som visar på goda resultat för våra produkter från andra länder i Europa och världen kräver den svenska marknaden att produkterna även testats lokalt.

  Alla försöksresultat är inte analyserade och slutrapporterade ännu men resultaten ser enligt Stefan Atterwall bra ut. I fyra av fem grödstrategier ger testade produkter högre skörd och bättre lönsamhet än standardbehandlingen. I det femte fallet är resultaten jämförbara.

  Franskt familjeföretag

  Timac Agro, som är inriktat på växtnäringsämnen och jordförbättringsmedel omstrukturerades för ett år sedan. Svenska Foder köptes ut och nu är Timac Agro helägt av familjeägda Roullierkoncernen, som har mer än 8 000 anställda i över 100 länder med globalt huvudkontoret och försöks- och utvecklingscenter i Saínt-Malo, Frankrike.

  Chef från Lantmännen

  I samband med nysatsningen rekryterades Stefan Atterwall, tidigare växtodlings- och försäljningschef på Lantmännen. Även stora delar av den övriga personalen är ny och personalstyrkan har stärkts med djup kompetens inom de agrara näringarna; växtodling, djurproduktion och skog. Företaget har omlokaliserats till Alnarp, till en inspirerande miljö bland studenter och forskare.

  Rådgivning för maximal lönsamhet

  Timac Agro levererar till gården och alla rekommenderade åtgärder följs upp ända fram till skörd. Vid behov kan Timac Agro också genomföra växt-, jord- och stallgödselanalyser till stöd för åtgärder och för utvärdering av resultaten.

  – Som vår kund skall du känna dig trygg med att vi levererar ett samarbete som kan föra din växtodling till nya nivåer för en ökad lönsamhet och ett nytänkande i din odling, säger Stefan Atterwall.

  Se mer om Timac Agro i filmen nedan.

  Till toppen