Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS – i samarbete med Swedbank och Sparbankerna

  Ta kontroll över ekonomin – här är fördelarna med prissäkring

  Jobba med dina risker, uppmanar Swedbank och sparbankerna sina företagskunder. Ett sätt att göra det är att prissäkra råvaror via bankens nya, enkla modell för certifikathandel.

   "Med prissäkring, rätt använd, ska man minska risken, inte maxa vinsten", säger Ulf Möller, skog- och lantbruksansvarig i Swedbanks västra region.
  Bild 1/2 "Med prissäkring, rätt använd, ska man minska risken, inte maxa vinsten", säger Ulf Möller, skog- och lantbruksansvarig i Swedbanks västra region.
   Swedbank erbjuder certifikat för prissäkring.
  Bild 2/2 Swedbank erbjuder certifikat för prissäkring.

  LÄS MER Prissäkring – fördelar och nackdelar.

  Råvarors volatilitet, det vill säga hur mycket priset på dem varierar, är hög. Spannmåls- och dieselpris varierar betydligt mer än till exempel valutor och räntor.

  – Många företag ägnar mycket tid åt räntan och valutor, medan råvarorna får röra sig fritt, säger Ulf Möller, skog- och lantbruksansvarig i Swedbanks västra region.

  Ett sätt att skydda företaget

  Jordbruksföretagaren borde alltså vara intresserad av att stabilisera priserna. Så har det inte alltid varit men i takt med att jordbruksmarknaderna avregleras ökar prisfluktuationerna och därmed behovet av säkring.

  Det handlar inte om att göra klipp utan om att jämna ut fluktuationer och därmed skydda företaget mot oväntade händelser. Det är lika relevant att prissäkra spannmålen man säljer från gården som det man köper in till gården, till exempel diesel.

  – Företaget ska klara en längre period med låga avräkningspriser. Om ditt företag inte klarar detta, titta då på prissäkring, det ökar kontrollen över företagets ekonomi, säger Ulf Möller.

  Så kan du säkra vetepriset

  Det kan man göra genom certifikat för prissäkring, så kallade Bull- och Bear-certifikat. Swedbank erbjuder nu sådana för flera typer av jordbruksföretag, till exempel kan växtodlaren säkra vetepriset och skogsentreprenören dieseln.

  Vilken sorts certifikat man väljer beror på om det är en vara man ska sälja eller köpa in, och på vad man tror om prisutvecklingen.

  Utmärkande för Swedbanks modell, som kort och gott kallas Prissäkring råvaror, är att det är enkelt att prissäkra, företagaren gör det själv i mobilen, och att man kan börja med små belopp och volymer för att känna sig för.

  INTRESSERAD? Så blir du företagskund hos Swedbank och sparbankerna.

  Svängningarna jämnas ut

  Med prissäkring jämnar man ut svängningarna, de djupaste fallen bromsas och de högsta topparna i priskurvan kapas. Det man gör fel jämnas ut; om man förlorar på certifikatet, vinner man på prisförändringen på den fysiska varan.

  – Växtodlare är mer riskbenägna än företagare i andra branscher. Rätt eller fel? Det går inte att säga, men man ska i alla fall veta vad man gör. Att inte göra någonting är detsamma som att acceptera hög risk, säger Ulf Möller.

  Prissäkring räddar inga krisföretag och skyddar inte mot långsiktiga, trendmässiga prisrörelser på världsmarknaden. Men företagaren som prissäkrar får ett stadigare planeringsunderlag och bättre kontroll på sin verksamhet.

  – Med prissäkring, rätt använd, ska man minska risken, inte maxa vinsten, säger Ulf Möller.

  LÄS MER

  PRISSÄKRING. Så kommer du i gång – direkt i mobilen.PENSION. Farorna att ha gården som din pensionsförsäkring.SKOG. Tre gyllene regler för en lönsam virkesförsäljning.SÅ STÄLLER DU OM TILL EKO: De flesta lantbrukare kan bli ekologiska.STÄLLA OM TILL EKO: Siffrorna avslöjar – så kan lönsamheten öka.EXPERTENS EKO-TIPS: Tre fördelar med ekologisk produktion.EKOBOOMEN: Efterfrågan på ekomat rusar.

  Till toppen