Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS – i samarbete med Swedbank och sparbankerna

  Tre gyllene regler för en lönsam virkesförsäljning

  Ska du sälja virke? Då är det mycket att tänka på. Här är tre bra regler:

  – Använd din skogsbruksplan, ta hjälp av din rådgivare och sälj ditt virke till en köpare du har förtroende för, tipsar Sven-Erik Karlsson, Swedbank.

   Här får du tips och råd hur du gör en lönsam virkesförsäljning.
  Bild 1/2 Här får du tips och råd hur du gör en lönsam virkesförsäljning. FOTO: Mostphotos
   "Skogsbruksplanen är skogsägarens affärsplan", säger Sven-Erik Karlsson, skog- och lantbruksrådgivare på Swedbank.
  Bild 2/2 "Skogsbruksplanen är skogsägarens affärsplan", säger Sven-Erik Karlsson, skog- och lantbruksrådgivare på Swedbank. FOTO: Swedbank

  – Skogsbruksplanen är skogsägarens affärsplan – följ den! uppmanar Sven-Erik Karlsson, skog- och lantbruksrådgivare på Swedbank.

  En skogsbruksplan innehåller en beskrivning av skogen: ålders- och trädslagsfördelning, virkesförråd, åtgärdsbehov, miljöhänsyn med mycket mera.

  LÄS MER: Så gör du om du är skogsägare på distans

  Skogsbruksplanen är ett mycket användbart hjälpmedel, men den blir snabbt inaktuell. Det är därför viktigt att man uppdaterar den hela tiden.

  – I skogsbruksplanen finns kolumnen ”löpande tillväxt m3/sk per hektar”. Här kan man se hur många skogskubikmeter som växer in i beståndet per hektar. När inväxten är mindre än fyra skogskubik per hektar på slutavverkningsbar skog kan det vara aktuellt att avverka beståndet för att på sätt förbättra avkastningen i skogen, säger Sven-Erik Karlsson.

  SE FILMEN: Så säljer du timmer

  https://www.youtube.com/watch?v=8Q_VDYtwxlM

  Virkesförsäljning kan ske på olika sätt. Vilket som är bäst beror bland annat på beståndet – gallring eller slutavverkning – var skogen ligger, hur terrängen ser ut med mera.

  De vanligaste sätten att sälja virke på är:

  Leveransvirke

  Skogsägaren står för avverkningen och levererar virket till bilväg. Den inmätta volymen betalas enligt prislista. Passar för den självverksamme.

  Avverkningsuppdrag

  Virkesköparen utför avverkning och transporter. Skogsägaren får betalt för det inmätta virket efter en prislista minus avverkningskostnaden.

  Leveransrotköp

  Skogsägaren får ett överenskommet nettopris per kubikmeter. Virkesköparen sköter avverkning och transporter. Det finns många varianter på vad som ska ingå i avtalet, till exempel i fråga om avverkningskostnaden.

  Rotpost

  Skogsägaren låter stämpla skogen; volym och trädslagsfördelning mäts och resultatet blir underlag för anbud från köpare.

  – Alla försäljningsformer medför risker för säljaren. Ta därför reda på vem du gör affärer med. Vilken finansiell styrka har din motpart? När får jag betalt? Vilka garantier kan jag få av köparen att jag får betalt?, säger Sven-Erik Karlsson.

  INTRESSERAD? Så blir du företagskund hos Swedbank och sparbankerna.

  – Sälj din skog till en virkesköpare som du har förtroende för. Det är inte säkert att den som lockar med högst pris är den som ger den bästa totallösningen.

  Sven-Erik Karlsson understryker vikten av nätverk och fortbildning. Gå på kurser och delta i skogsbolagens skogsträffar, för ju fler människor man träffar inom området, desto lättare är det att få tips och idéer.

  Glöm inte heller att tala med din skoglige rådgivare på banken:

  – Dessa rådgivare sitter på stor kunskap och vet mycket om den lokala marknaden. Din bankrådgivare kan också hjälpa dig med hur du ska ta hand om den skogslikvid du just erhållit. Skog säljer man bara vart femte eller tionde år och skogslikviden ska räcka till mycket under lång tid. Här är såväl skogslikvidkonto som skogskonto viktiga för skogsägaren, säger Sven-Erik Karlsson.

  VILL DU VETA MER? Kontakta en rådgivare på Swedbank och sparbankerna där du bor.

  De största skogsavverkningarna brukar bli i samband med att man köper granngården – vilka skatteregler gäller då?

  – Tala med din bankperson. Vi har stor erfarenhet av denna typ av frågor, säger Sven-Erik Karlsson.

  LÄS OCKSÅ:

  PRISSÄKRING: Så fungerar den nya modellen på Swedbank.PRISSÄKRING: Så kommer du i gång – direkt i mobilen.PENSION. Farorna att ha gården som din pensionsförsäkring.SÅ STÄLLER DU OM TILL EKO: De flesta lantbrukare kan bli ekologiska.STÄLLA OM TILL EKO: Siffrorna avslöjar – så kan lönsamheten öka.EXPERTENS EKO-TIPS: Tre fördelar med ekologisk produktion.EKOBOOMEN: Efterfrågan på ekomat rusar.

  Till toppen