Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med Timac Agro

  Så räddar du sent sådd höstvete

  Ett svagt utvecklat höstvete har inte samma skördepotential som en normalt utvecklad gröda. Men det finns metoder att hjälpa bestånden att komma igång på våren och rädda nästa års skörd.

  Förra året var tufft för alla växtodlare i Sverige. Det intensiva regnandet försvårade skörden för alltifrån spannmål, potatis, sockerbetor och vallfrö.

  Höstsådden i Sverige 2017 blev väsentligt mindre än normalt och den höstsådd som är gjord har i många fall skett under ogynnsamma förhållanden. Sen sådd i kombination med dålig bearbetning gör att både höstsäd och höstraps utvecklats för lite på hösten.

  Även 2018 kommer att påverkas av förra höstens regnande. En mild vinter i kombination med en kall och fuktig vår kan till viss del förbättra situationen, men kan inte till fullo reparera de ogynnsamma förhållandena under hösten.

  En vanlig åtgärd för att försöka hjälpa upp situationen har varit att ösa på med kväve så fort det har gått att komma ut på fältet men ofta har denna åtgärd inte gett önskat resultat. I stället har risken för ett stort kväveläckage ökat.

  Fertiactyl Starter bättre strategi än tidiga kvävegivor

  Fertiactyl Starter är en biostimulerande produkt som du behandlar grödan med på våren. Produkten har legat i två försök i höstvete 2017 där den gett en merskörd på 400 till 1000 kilo per hektar. Försöken är genomförda av Hushållningssällskapen i Skåne och Östergötland. Hela givan har sprutats vid ett tillfälle före mitten av april. Resultaten följer de internationella resultat som Timac Agro haft i många år.

  – Med Fertiactyl Starter, kan du följa din vanliga gödslingsstrategi och ge en balanserad giva i normal tid och ändå få en högre avkastning trots en bekymmersam start för grödan, säger Stefan Atterwall, VD på Timac Agro.

  Produkten ökar rottillväxten och bestockningen/axsättning hos plantan och skyddar även mot klimatisk stress som till exempel frost, torka och höga temperaturer. Som ett mervärde får lantbrukaren dessutom lägre risk för att tappa kväve genom läckage då plantan tidigt blir mer välutvecklad för att kunna ta hand om kvävet.

  – Jag har använt Timac Agros produkter i höstvete sedan starten och tycker min gröda ser bättre ut. Fertiactyl Starter men framförallt Fertileader Vital håller grödan igång hela matningen, säger Peter Engholm, Knivstorp.

  Läs mer om produkterna från Timac Agro på www.timac.se

  Till toppen