Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med Syngenta

  Så här ska du förbereda dina fält inför säsongens strapatser

  Snart stundar vårbruket och det är dags att börja fundera på vilka insatser som ska göras inför säsongen. År 2017 var ett tufft år. Regnet ställde till det under skörden och många fält drabbades av liggsäd. Höstbruket påverkades då stora arealer blev sent sådda eller osådda. De lantbrukare som hade valt att tillväxtreglera under våren kunde däremot räkna hem en förhållandevis hög skörd av god kvalitet med relativt liten omfattning av liggsäd.

  FILM: Det är dags att börja planera vilka insatser du ska göra inför säsongen:

  Att ha år 2017 färskt i minne, är en bra utgångspunkt när strategin ska läggas inför vårbruket. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för grödan och en hög skörd behöver både rotsystem och strån få hjälp att utvecklas och bli starka.

  – En tidig tillväxtreglering i bestockningsstadiet gynnar ofta bestockningen och rotutvecklingen. Tunna bestånd gynnas oftast mer av en tidig tillväxtreglering än ett tjockare bestånd gör, medan de senare tillväxtregleringarna i stråskjutningen och kanske flaggbladsstadiet, kortar och stärker strået och motverkar liggsäd. Har du en stråsvag sort som riskerar att lägga sig kan en tidig insats bidra till kraftigare strån och därmed minskad risk för stråliggsäd, berättar Carl-Henrik Ljung, fälttekniker och rådgivare på Syngenta.

  Snön smälter – nu stundar vårbruket

  När snön på fälten snart är borta är det en god idé att så snart det är möjligt inspektera bestånden och därigenom bilda sig en uppfattning vilka insatser som behövs. Vid tillväxtreglering är tidpunkten för insatserna avgörande. Tillväxtreglering vid rätt tidpunkt hjälper dig att stärka din gröda, det är behandlingstidpunkten som är avgörande för att unvika liggsäd och andra utmaningar som grödan stöter på under en säsong.

  Syngenta har inför säsongen tagit fram en trestegsguide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt. Via guiden kan du enkelt följa varje steg från planering och vidare genom de olika tillväxtfaserna.

  Med Syngentas produkt Moddus® Start förbättrar du både rothållfastheten och stråstyrkan i din odling, och minskar avsevärt risken för liggsäd. Moddus® Start används som tillväxtreglerare för höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete, havre och gräsfrö. Tänk på att det bara är tillåtet att tillväxtreglera max 2 gånger per säsong med minimum 7 dagars intervall.

  Läs mer om tillväxtreglering och ladda ner guiden här!

  Tidig behandling med Moddus Start redan i bestockningsfasen (stadie 25-29) gynnar utvecklingen av såväl rotsystem som sidoskott och ax. Det minskar därmed risken för rotliggsäd.

  Behandling vid stråskjutningsstadiet (31-32) bidrar till att korta strået och även göra det starkare. Det leder till minskad risk för stråliggsäd.

  Den sista behandlingen och det tredje steget sker i flaggbladstadiet (37-49). Det stärker strået i den övre delen och minskar risken för både stråliggsäd och axbrytning.

  Användning av tillväxtreglerare ska göras då grödan inte är stressad av yttre faktorer såsom torka, frost, näringsbrist eller svampangrepp.

  Till toppen