Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med BASF

  Priaxor ger nya möjligheter i korn

  BASF:s nya fungicid Priaxor ger nya möjligheter för behandling av svampsjukdomar i maltkorn, foderkorn och övrig stråsäd. Dessutom stärker den grödan rent fysiskt.

   Priaxor ger exempelvis plantan bättre stresstolerans mot torka och värme.
  Bild 1/2 Priaxor ger exempelvis plantan bättre stresstolerans mot torka och värme.
   Thomas Wildt-Persson arbetar med rådgivning och försäljning på BASF.
  Bild 2/2 Thomas Wildt-Persson arbetar med rådgivning och försäljning på BASF.

  Priaxor kombinerar två aktiva substanser – pyraklostrobin som även finns i Comet Pro och som är en välkänd kornfungicid, och fluxapyroxad, en på den svenska marknaden för året ny aktiv substans men som är välkänd i de stora jordbruksområdena i Europa och runt om i världen.

  Under 2017 testades Priaxor på försök i både Mellansverige och i Sydsverige med goda merskördar som resultat. I Mellansverige låg Priaxor i topp i sin försöksserie, med merskörd på i genomsnitt 850 kilo per hektar medan merskörden i Sydsverige var i genomsnitt 730 kilo per hektar.

  Vill du veta mer? Här hittar du ytterligare information om Priaxor.

  Både kurativ effekt och långtidseffekt

  – Den goda effekten är det absolut bästa med produkten, att den både har en riktigt god kurativ effekt samtidigt som den har en väldigt bra långtidseffekt, säger Thomas Wildt-Persson som arbetar med rådgivning och försäljning på BASF.

  Fluxapyroxad gör att svampmedlet rör sig snabbt i behandlad bladyta samtidigt som depåer bildas varifrån fungiciden succesivt frigörs. Detta ger en unik kombination av snabb effekt och god långtidseffekt.

  Inte bara i korn

  De goda effekterna på många olika svampsjukdomar i stråsäd gör Priaxor till ett bra val även i övrig stråsäd. Att produkten har goda effekter på rostsjukdomar redan vid låga doser gör att den passar bra även i råg och havre.

  I vete och rågvete krävs en blandningspartner för att skydda de aktiva substanserna mot resistensutveckling av svartpricksjuka. Som blandningspartner rekommenderar BASF en triazol som exempelvis Proline. I höstkorn, vårkorn, råg och havre fungerar Priaxor däremot utmärkt som ensam produkt vid svampbehandling.

   Priaxor tar sig snabbt in i bladet för kurativ effekt samtidigt som depåer bildas i plantans vaxskikt.
  Priaxor tar sig snabbt in i bladet för kurativ effekt samtidigt som depåer bildas i plantans vaxskikt.

  Kraftfulla fysiologiska effekter

  De båda aktiva substanserna i Priaxor har även starka fysiologiska effekter på plantan. Plantan får exempelvis bättre stresstolerans mot torka och värme, bättre vattenupptag, fördröjning av mognadsprocessen, så kallad ”greening-effekt” samt bättre rottillväxt.

  Priaxor ger dessutom en minskning av antalet fysiologiska fläckar som ibland uppstår på grödans blad. Fläckarna är inte svampangrepp utan ofta ett tecken på att plantan är stressad av något. De fysiologiska effekterna hjälper till att öka både skörd och kvalitet.

  – Men man måste komma ihåg att greeningeffekten inte bara är positiv, i havre måste man se upp lite så att grödan inte mognar för sent, säger Thomas Wildt-Persson.

  Rekommendationer – Priaxor

  Priaxor får användas i vete, rågvete, råg, korn och havre från stadium BBCH 30–69. Max två behandlingar med minst sju dagar emellan. Max dos är 1,5 l/ha. Läs alltid på etiketten!

  Vårkorn och höstkorn

  Här är den viktigaste behandlingen den när flaggbladet växer fram tills borstens syns, stadium 37–49.

  Dos: 0,75 – 1,0 l/ha Priaxor + eventuell insektsbehandling och/eller tillväxtreglering

  Använd Terpal som tillväxtreglering i vårkorn då det ger starkare strå och ax som står emot ax- och stråbrytning bättre. Priaxor i sig bidrar också till starkare strå med mindre stråbrytning.

  Havre

  I havre passar Priaxor utmärkt då den har toppeffekt mot både havrens bladfläcksjuka och kronrost som är viktiga skadegörare. Optimal tidpunkt för behandling är ofta runt vippgång.

  Dos: 0,3–0,5 l/ha Priaxor + eventuell insektsbehandling. Obs vid sen behandling i havrens blomning bör max 0,3 l/ha Priaxor användas för att inte få för sen mognad på grund av den starka greeningeffekten i produkten

  Tillväxtreglering ska göras tidigt i havre, stadium 30–32 (stråskjutning). Prova gärna Medax Max som är en nyutvecklad tillväxtreglerare med helt ny aktiv substans.

  Råg

  Viktiga sjukdomar i råg är brunrost och sköldfläcksjuka. Även här har Priaxor mycket god effekt. Viktig tidpunkt för behandling är strax före axgång då man ofta vill kombinera med insektsbehandling mot trips.

  Dos: 1,0 l/ha Priaxor + eventuell insektsbehandling

  Tillväxtreglering i råg är viktig både för skörd och kvalitet och här passar både nya Medax Max och Terpal bra in.

  Vete och rågvete

  Här är svartpricksjukan och olika rostsjukdomar ofta målet med svampbehandlingen. För att skydda de nya ”SDHI”-preparaten krävs tillsats av ett preparat ur den så kallade ”triazolgruppen”. Här ingår preparat som exempelvis Proline.

  Vid den viktiga axgångsbehandlingen rekommenderas därför att blanda Priaxor med ett triazolpreparat, eller med annat preparat innehållande triazol.

  Dos: delad axgångsbehandling vid högt smittotryck eller känslig sort:

  1,0–1,5 l/ha Priaxor + triazol i stadium 37–39.

  Följ sedan upp med triazol i stadium 55–59

  Enkelbehandling vid lägre tryck:

  1,0–1,5 Priaxor + triazol i stadium 37–39 i Sydsverige eller stadium 47–51 i Mellansverige.

  Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.

  Proline är ett reg. varumärke tillhörande Bayer CropScience.

  Vill du veta mer? Här hittar du ytterligare information om Priaxor och BASF:s övriga produkter.

  Till toppen