Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med Bayer

  Planera din svampstrategi för 2019

  Rapporter från hela landet visar att mycket höstvete är sått under goda förutsättningar. Att fälten är relativt tidigt sådda gör det viktigt att vara extra på sin vakt både när det gäller ogräs- och svampbekämpning.

   Stefan Hansson och Lisa Rydenheim på Bayer rekommenderar att man planerar sina växtskyddsstrategier i god tid.
  Stefan Hansson och Lisa Rydenheim på Bayer rekommenderar att man planerar sina växtskyddsstrategier i god tid. FOTO: TORBEN AANDAHL

  – Nu blickar vi framåt och hoppas att 2019 blir ett år med gynnsamt väder och höga skördar av god kvalitet. Att planera sina växtskyddsstrategier i god tid ger en möjlighet att fokusera på annat under de kommande månaderna, säger Lisa Rydenheim, Bayer.

  Flaggbladet viktigast i vete

  Året som gick gav ingen ny kunskap för svampprodukter. Istället får planeringen för 2019 baseras på erfarenhet från tidigare säsonger. Flaggbladsbehandlingen i höstvete är den viktigaste för att skapa förutsättningar för en hög skörd. Det är den övre delen av höstveteplantan som fyller kärnorna i axen och genererar de ton som ska skördas i augusti.

  – Planera in en produkt som du kan lita på i flaggbladsbehandlingen redan nu på hösten, Ascra® Xpro är en produkt som vi har goda erfarenheter av från säsongen 2017. Den innehåller tre aktiva substanser med en bred effekt på våra viktigaste svampsjukdomar i alla spannmålsgrödor, säger Lisa Rydenheim.

  Nu finns Folicur® Xpert även i Sverige

  Uppföljningen i axgång ska hålla plantan frisk ända fram till avmognad. Svenska lantbrukare har nu fått tillgång till Folicur® Xpert som ett effektivt verktyg i en trygg svampstrategi. Det är en välkänd produkt som använts under många år i andra länder och som sedan i våras även är godkänd i Sverige.

  Folicur® Xpert passar mycket bra i den avslutande behandlingen i höst- och vårvete och bidrar med en för Sverige ny aktiv substans tebukonazol. Folicur® Xpert är ett nytt viktigt verktyg mot svartpricksjuka och har även mycket hög effekt mot rost.

  En plan byggd på erfarenhet

  Planera in en enkel men trygg svampstrategi för 2019. Rådet från Lisa Rydenheim är att välja Ascra® Xpro ensamt i flaggbladsstadiet och följa upp med Folicur® Xpert i axgångsbehandlingen.

  Dubbelbehandling ger oftast bäst resultat men vissa år norrut i landet och vid lägre sjukdomstryck kan det räcka med en engångsbehandling med Ascra® Xpro. Båda produkterna passar även bra att använda i vårkorn.

  Faktaruta

  Ascra® Xpro innehåller tre aktiva substanser från tre olika kemiska grupper för bättre effekt och bästa resistensprofil. Ascra Xpro har visat mycket god effekt mot viktiga svampsjukdomar och höga merskördar i försök och i praktiken. Innehåll Ascra Xpro 65 g/l bixafen , 130 g/l protiokonazol och 65 g/l fluopyram.

  Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

  Folicur® Xpert är en blandning av de två aktiva substanserna tebukonazol (160 g/l) och protiokonazol (80 g/l). Protiokonazol är samma aktiva substans som återfinns i Proline® och tebukonazol är den aktiva substansen i Folicur. Folicur (tebukonazol) har använts under många år i andra länder.

  Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

  Mot svampangrepp i odlingar av raps. Mot svampangrepp i odlingar av gräsfrö.

  Ascra®, Folicur® och Proline® är registerade varumärke från Bayer.

  Till toppen