Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med Syngenta

  På rätt plats – så här optimerar du din sprutteknik

  Det finns många goda skäl för att bekämpa ogräs i den nysådda säden redan på hösten. Genom att använda rätt utrustning, rätt sprutteknik och under rätta förhållanden optimerar du din ogräsbehandling och minskar risken för avdrift.

   Guiden visar hur du får bästa effekt när du ogräsbehandlar. Foto: Syngenta
  Guiden visar hur du får bästa effekt när du ogräsbehandlar. Foto: Syngenta

  En välplanerad höstbehandling ger inte bara ett bra resultat mot ogräset, det ger också betydligt bättre förutsättningar för en hög skörd då konkurrensen mellan grödan och ogräset minimeras.

  En god tumregel som förenklar planeringen är:

  • Teknik

  • Tidpunkt

  • Hänsyn

  – Fundera över hur du på bästa sätt ska gå till väga för att få optimal effekt och hur du ska agera för att minska risken att ogräsmedlet hamnar på fel ställe. Det är en bra grundtanke, säger Richard Ivarsson, säljare och fälttekniker på Syngenta.

  Teknik

  Att spruta rätt är egentligen inte så komplicerat utan det räcker med att följa några få enkla råd.

  Grov droppstorlek är viktigt för att minimera avdrift. Välj därför munstycken som ger grov duschkvalitet. Ett riktmärke kan vara att sträva efter minst 75 procents avdriftsreduktion vid val av munstycken och sprutinställningar.

  Max 50 cm bomhöjd. För att få täckning och liten vindavdrift ska bomhöjden aldrig vara högre än 50 cm över grödan. Kör man fort ökar risken för vindavdrift och turbulens eftersom bomrörelserna blir större.

  Använd mycket vatten.

  – Vid användning av Boxer och Diflanil rekommenderar vi att man använder avdriftsreducerande teknik, det vill säga att man har en teknik som minskar risken för att dropparna far iväg i luften. Vi anser även att man bör använda minst 200 liter vatten per hektar, säger Richard Ivarsson.

  Vid användning av den här typen av jordherbicider med prosulfokarb, som exempelvis Boxer®, Purelo® och Roxy®, är det viktigt att man har en bra marktäckning. Dessutom minskar risken att det hamnar fel om man har en hög vätskemängd.

  Max 8 km/h. För att uppnå en bra marktäckning med liten risk för avdrift bör hastigheten inte överstiga 8 km/tim. Sänk gärna hastigheten ytterligare vid kantzoner.

  Tidpunkt

  För att optimera din sprutteknik ska du anpassa din körning efter väder och vind. Man bör därför undvika att köra om vindhastigheten överstiger 4 m/s då avdriften annars blir en utmaning. Tänk på vart vinden blåser och var uppmärksam på omkringliggande odlingar. Vid varmt och torrt väder är det bäst att avvakta tills temperaturen sjunkit under 15 grader. Mulet och fuktigt väder är att föredra.

  Det är även en god idé att utnyttja fukten. Bäst effekt uppnås i regel om du kör på kvällen eller på natten. Den naturliga markfukten i kombination med att jorden då är svalare, bidrar till att motverka avdunstning.

  Hänsyn

  Till sist ett par ord om den sista tumregeln – hänsyn. Var uppmärksam på omkringliggande gårdar och arealer. Kanske har du grannar som odlar frukt eller grönsaker. Då är det ett bra råd att prata med dem innan höstbehandlingen. Avvakta gärna att spruta till dess de hunnit skörda sin frukt eller grönsaker.

  – Vi har ett gemensamt ansvar – lantbrukaren och branschen – att produkterna hanteras rätt och hamnar på rätt ställe, säger Richard Ivarsson.

  Klicka här för fler tips om hur du optimerar din sprutteknik.

  Så använder du Boxer

  Standardbehandling mot gräsogräs som åkerven och vitgröe samt örtogräs i höstsäd är 2 liter Boxer® + 0,1 l Diflanil® eller Legacy® direkt efter sådd eller då raderna börjar synas i fältet.

  Boxer får användas från sådd t o m begynnande bestockning (BBCH 00 – 21) Maxdos: 5 l/ha.

  Så använder du Purelo

  Till Purelo rekommenderas 2,4 liter/ha vilket motsvarar 2 liter/ha Boxer + 0,07 liter/ha DFF.

  Purelo får användas från sådd t o m grödan har 3 blad, (BBCH 00 – 13)

  Maxdos: 3,2 l/ha

  Mer information om höstbehandling hittar du på www.syngenta.se

  Mer information och råd om avdriftsreducerande utrustning hittar du på www.sakertvaxtskydd.se

  Till toppen