Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med Dataväxt

  Nya smarta maskiner utnyttjas inte fullt ut

  Många lantbrukare har investerat stora pengar i nya maskiner med smarta funktioner. Men långt ifrån alla använder sedan inte de möjligheter som tekniken erbjuder ute på fältet.

   Årets Traktor 2018, Valtra T254. Till höger, traktorns armstöd SmartTouch.
  Bild 1/2 Årets Traktor 2018, Valtra T254. Till höger, traktorns armstöd SmartTouch.
   Johan Sjöblom, jobbar inom segmentet programvara på marknad– och affärsutveckling på Dataväxt.
  Bild 2/2 Johan Sjöblom, jobbar inom segmentet programvara på marknad– och affärsutveckling på Dataväxt.

  – Med vår nya tjänst teknikcoaching hjälper vi våra kunder att dra ännu större nytta av sina tillgängliga data genom att öka användning av precisionsodling och därmed nå både ekonomiskt och miljömässigt bättre resultat, säger Johan Sjöblom, Dataväxt.

  Data rätt använd kan effektivisera lantbruket

  I det moderna lantbruket hanteras en stor mängd data. De matas in i växtodlingsprogram, används för EU ansökan, kommer från markateringen eller kan tas ut från gratisprogram som markdata.se och CropSAT.se. Detta möjliggör en exaktare styrning och optimering av verksamheten och kan också användas direkt i praktiken för styrning av t ex gödsling och växtskyddsåtgärder.

  Många moderna lantbruksmaskiner är förberedda för sådant precisionsjordbruk och genom att köpa en kod från redskapstillverkaren kan dessa funktioner låsas upp. Med data från den egna gården kan lantbrukaren ta fram styrfiler som matas in i maskiners styrsystem via ett USB-minne så att rätt giva hamnar på rätt plats på fältet med hänsyn tagen till hur kraftig grödan är (biomasseindex), lerhalt, surhål, vändtegar etc. Effektiviteten i åtgärden blir bättre och kostnaden och miljöbelastningen minskar eftersom inget sprids i onödan.

  Minska gapet mellan möjligheter och vad som utnyttjas i praktiken

  – Vi märker ett stort behov av teknikcoacher som hjälper lantbrukaren att ta ett helhetsgrepp på teknikanvändningen. Alla är ju inte teknikfreaks. När det är dags att så, sprida gödning eller sätta in växtskyddsåtgärder blir det ofta bråttom och då utnyttjas inte möjligheterna optimalt, säger Johan Sjöblom.

  Coachingen är individuellt skräddarsydd till den enskilda gården, dess förutsättningar och maskinpark och ska finnas med som stöd hela vägen från planering till utförande och uppföljning. Det går också att få hjälp med exempelvis löpande registrering under arbetsintensiva perioder, med bearbetning och analys av tillgängliga data och med att strukturera och städa i datamängden för att den ska bli lättare tillgänglig och användbar.

  – En coach ser på tillgänglig data med andra ögon. Meningen är ju att man ska få mer ut av det man redan har, säger Johan Sjöblom.

  Dataväxt erbjuder den nya tjänsten teknikcoaching från januari 2018.

  Mer information och kontaktuppgifter hittar du här

  Till toppen