Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med Timac Agro

  Ny strategi ökar vinsten i potatisodling

  Innovativa växtnäringsämnen kan öka din skörd visar nya svenska försök.

  Hushållningssällskapet i Halland, som är den ledande försöksstationen för matpotatis i Sverige, har under 2017 provat två produkter från Timac Agro; Fertiactyl® Starter och Physolith. Matpotatisorterna som använts är Melody och Belana.

  I försöken gavs antingen 8 liter/ha av Fertiactyl Starter efter uppkomst eller 300 kg/ha av granulatet Physolith före sättning. All gödsling och behandlingar i övrigt följde Hushållningssällskapets rekommendationer för de respektive matpotatissorterna.

  Högre skörd och bättre netto

  Försöksresultaten visar att båda produkterna Fertiactyl Starter och Physolith förbättrade skörden jämfört med traditionell odling med ca 10 % och höjde odlarnettot med 6000 -7000 kr/ha.

  – Avkastningen i potatis är väldigt beroende av rotsystemets utveckling och antalet knölar som plantan sätter. Både Fertiactyl Starter och Physolith ger bättre rotsystem och bättre knölsättning vilket är förklaringen till den högre skörden, säger Timac Agros VD Stefan Atterwall.

  Förutom en större skörd gav behandlingen i försöken en bättre storleksfördelning på skörden, en större andel säljbar vara mellan 40 – 60 mm.

  – Dessutom får lantbrukaren en bättre kvalitet med våra produkter, en jämnare knölstorlek och en tendens till bättre skalfinish, vilket också bidrar till ett bättre netto, säger Stefan Atterwall.

  Timac Agros strategi i potatisodling

  Physolith tillförs före sättning och stimulerar växten till ökad tillväxt och högre skörd hos grödan

  Produkten ökar näringsupptaget med kombinationen biostimulering och lättillgänglighet kalcium. Physiolith finns även för användning i ekologisk odling enligt Krav:s regler under namnet Physiolith BIO.

  Fertiactyl Starter sprutas när plantorna täcker 10 – 25 % av raderna. Det är en biostimulerande produkt som ger effektivare näringsupptag och ökar rottillväxten hos plantan.

  – Vilken produkt som du som lantbrukare bör välja är en fråga om tycke och smak, om du föredrar granulat eller en flytande produkt. Försöken visar att du oavsett val får en betydligt bättre skörd jämfört med traditionell behandling, säger Stefan Atterwall.

  Läs mer om produkterna från Timac Agro på www.timac.se

  Till toppen